Luận văn Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp được hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Nghệ An

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5 1.1. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp và những nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp 5 1.2. Doanh nghiệp cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước và sức cạnh tranh của doanh nghiệp cổ phần được hình thành từ doanh nghiệp nhà nước 21 1.3. Kinh nghiệm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở một số địa phương 34 Chương 2: THỰC TRẠNG SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NGHỆ AN 38 2.1. Quá trình hình thành doanh nghiệp cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước ở Nghệ An 38 2.2. Thực trạng sức cạnh tranh của doanh nghiệp được hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 48 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 63 3.1. Phương hướng 63 3.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp được hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 68 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5

1.1. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp và những nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp 5

1.2. Doanh nghiệp cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước và sức cạnh tranh của doanh nghiệp cổ phần được hình thành từ doanh nghiệp nhà nước 21

1.3. Kinh nghiệm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở một số địa phương 34

Chương 2: THỰC TRẠNG SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NGHỆ AN 38

2.1. Quá trình hình thành doanh nghiệp cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước ở Nghệ An 38

2.2. Thực trạng sức cạnh tranh của doanh nghiệp được hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 48

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 63

3.1. Phương hướng 63

3.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp được hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 68

KẾT LUẬN 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY