Luận văn Rủi ro tín dụng và một số biện pháp hạn chế rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1. Khái quát về ngân hàng thương mại. 3

1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại. 3

1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại. 3

2. Hoạt động tín dụng của NHTM 4

II. Một số vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại. 4

2.1. Tín dụng. 4

2.1.1. Khái niệm. 4

2.1.2. Đặc điểm của tín dụng. 4

2.1.3. Vai trò của tín dụng. 5

2.2. Rủi ro tín dụng và tiêu chí xác định rủi ro tín dụng : 6

2.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng: 6

2.2.2. Bản chất rủi ro tín dụng 6

2.2.3. Các loại rủi ro tín dụng 7

2.2.4. Các chỉ tiêu xác định rủi ro tín dụng 9

2.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro: 12

2.3. Giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi to tín dụng. 14

2.3.1. Thực hiện một cách khoa học và đồng bộ quy trình cho vay: 14

2.3.2. Sử dụng các đảm bảo tín dụng phù hợp đối với từng khách hàng 15

2.3.3. Phân tán, chia sẻ rủi ro tín dụng 15

2.3.4. Tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng. 16

2.3.5. Giảm thiểu rủi ro bằng cách thực hiện tốt việc phân tích tín dụng và đo lường mức độ rủi ro của mỗi khoản vay trước khi ra các quyết định cho vay. 16

2.3.6. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp kết hợp hài hoà giữa mục tiêu mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng. 16

2.3.7. Sử dụng hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn để phòng ngừa. 16

2.3.8. Đào tạo ngồn nhân lực về cả trình độ chuyên môn và đạo đức. 16

2.3.9. Trích lập dự phòng rủi ro. 16

2.4. Các dấu hiệu rủi ro 17

2.5. Ý nghĩa của phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng: 18

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VIETCOMBANK THĂNG LONG. 19

2.1. Khái quát về tình hình huy động vốn. 19

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietcombank Thăng Long. 20

2.2.1.Tình hình cho vay 20

2.2.2.Rủi ro tín dụng. 21

2.3 Một số khó khăn cần giải quyết đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long 23

2.3.1 Khó khăn còn tồn tại 23

2.3.2. Nguyên nhân 24

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK THĂNG LONG 25

3.1. Phương hướng hoạt động của Vietcombank Thăng Long trong thời gian 2010 25

3.2. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Thăng Long 26

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích đánh giá khách hàng 26

3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tín dụng 29

3.2.2.1. Đào tạo cán bộ. 29

3.2.2.2. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 29

3.2.2.3. Bố trí sắp xếp và sử dụng cán bộ tín dụng một cách hợp lý. 29

3.2.2.4. Quy định thời gian cán bộ đi cơ sở chiếm 2/3 thời gian làm việc trong tháng. 29

3.2.2.5. Áp dụng chế độ giao khoán công việc cho cán bộ tín dụng với một số chỉ tiêu chủ yếu. 29

3.2.2.6. Tổ chức các lớp tập huấn ngắn ngày. 30

3.2.2.7. Thực hiện đổi địa bàn tín dụng 2 năm 1 lần. 30

3.2.2.8. Quan tâm chú trọng phong trào thi đua. 30

3.2.2.9. Hàng năm tổ chức hội thi cán bộ tín dụng giỏi. 30

3.2.3. Các giải pháp phân tán rủi ro 30

3.2.3.1. Thực hiện đa dạng hoá các hình thức tín dụng. 30

3.2.3.2. Đa dạng hoá đối tượng đầu tư. 31

3.2.3.3. Liên kết đầu tư (đồng tài trợ). 31

3.2.4. Tổ chức phân tích tín dụng theo định kỳ 32

3.2.5. Cần có biện pháp phát hiện và xử lý kịp thời đối với các khoản nợ quá hạn 32

3.2.5.1. Ngăn ngừa các khoản cho vay dẫn tới nợ quá hạn. 32

3.2.5.2. Biện pháp xử lý các khoản nợ quá hạn của của Ngân hàng. 33

3.2.6. Cần thay đổi quan điểm: Thế chấp là sự đảm bảo vững chắc cho khoản tiền vay mà phải là hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng 34

3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 35

3.2.7.1. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên đề tín dụng. 35

3.2.7.2. Sáu tháng, chín tháng, một năm thực hiện đối chiếu công khai. 35

3.2.7.3. Tăng cường công tác của bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ. 35

3.2.7.4. Tăng cường công tác của bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ. 35

3.2.8. Kiểm tra chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng của Giám đốc và Ban lãnh đạo 35

3.2.9. Trích lập rủi ro đúng qui định 36

3.2.10. áp dụng lãi suất cho vay biến đổi 36

3.3. Một số kiến nghị 37

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 37

3.3.1.1. Những vướng mắc về cơ chế chính sách. 37

3.3.1.2. Kiến nghị về hướng chỉnh sửa. 38

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 38

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng 38

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY