Luận văn Quyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị buộc tội trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG

HÌNH SỰ. 9

1.1. Khái niệm, cơ sở và ý nghĩa của việc quy định quyền và nghĩa

vụ pháp lý của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự. . 9

1.1.1. Khái niệm quyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị buộc tội

trong tố tụng hình sự. 9

1.1.2. Cơ sở của việc quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị

buộc tội trong tố tụng hình sự. 15

1.1.3. Ý nghĩa của việc quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị

buộc tội trong tố tụng hình sự. 16

1.2. Quyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị buộc tội trong Luật

pháp quốc tế. 18

1.3. Sơ lược quyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị buộc tội

trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam qua các thời kỳ . 21

1.3.2. Quyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị buộc tội trong giai đoạn

1945 – 1988. 21

1.3.3. Quyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị buộc tội theo luật tố

tụng hình sự Việt Nam năm 1988. 25

Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG ÁP

DỤNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA

NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI. 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY