Luận văn Qui trình công nghệ xếp dỡ container rỗng trên bãi, thiết kế máy nâng kiểu khung đứng xếp dỡ vỏ container tại công ty xếp dỡ Khánh Hội - Cảng Sài Gòn

: MỤC LỤC TrangLời nói đầu 4PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG, PHÂN TÍCH LỰA CHỌNPHƯƠNG ÁN 5Chương 1: lựa chọn phương án. 51.1.Nhu cầu xây dựng nhà dân dụng, nhà công nghiệp hiện nay 51.2. Lập phương án và lựa chọn phương án phù hợp với quy mô xây dựng. 5Chương 2: giới thiệu chung về máy vận thăng 92.1. Giới thiệu chung về máy vận thăng : 92.1.1. Giới thiệu: 92.1.2. Phân loại: 102.2. Giới thiệu về máy vận thăng nâng hàng tải trọng 300 kG chiều cao nâng 20 m. 10 PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT 11Chương 1: tính toán thiết kế cơ cấu nâng 111.1 Thông số cơ bản: 111.2 Sơ đồ cơ cấu nâng 111.3 Nguyên tắc hoạt động của cơ cấu nâng 111.4 Sơ đồ mắc cáp 121.5 Tính toán chọn cáp 121.6. Chọn động cơ điện và hộp giảm tốc 141.7. Tính toán thiết kế tang và puly 151.7.1 Kiểm tra độ bền của tang 181.7.2 Tính toán chọn cặp đầu cáp trên tang 191.8. Chọn khớp nối và phanh. 211.9. Kiểm tra động cơ điện 231.10. Kiểm tra phanh 261.11. Tính toán trục tang 27Chương 2 : tính kết cấu thép máy vận thăng 342.1. Giới thiệu chung: 342.2. Đặc điểm kết cấu thép: 342.2.1. Ưu điểm: 342.2.2. Nhược điểm: 352.2.3. Phương hướng phát triển kết cấu thép 352.2.4. Các phương pháp tính toán kết cấu thép: 352.3. Các giai đoạn tính kết cấu thép: 352.4. Thép dùng trong kết cấu kim loại máy vận thăng 362.5. Hình dáng chung 362.6. Các thông số cơ bản của máy vận thăng: 362.7. Kích thước kết cấu: 382.8. Các trường hợp tải trọng: 392.8.1. Trường hợp tải trọng I: 392.8.2. Trường hợp tải trọng II 392.8.3. Trường hợp tải trọng III 392.9 Bảng tổ hợp tải trọng: 402.10. Tính toán các tải trọng: 402.10.1. Trọng lượng bản thân kết cấu thép: G 402.10.2. Trọng lượng hàng nâng kể cả bàn nâng 412.10.3. Tải trọng quán tính khi nâng hoặc hạ hàng: 412.10.4. Tải trọng gió: 412.10.5. Tải trọng do lắp ráp và vận chuyển: 432.11. Phương pháp tính và sơ đồ tính cột tháp: 432.11.1. Phương pháp tính 432.11.2. Lực căng cáp tác dụng lên cột máy vận thăng: 442.11.3. Sơ đồ tính cột: 442.12. Tính chọn tiết diện các thanh: 482.12.1. Tính chọn và kiểm tra thanh biên của cột: 482.12.2. Tính chọn và kiểm tra các thanh giằng: 502.13. ổn định tổng thể của cột tháp 522.13.1. Tính toán cột chịu nén lệch tâm theo điều kiện bền: 522.13.2. Tính toán cột chịu nén lệch tâm theo điều kiện ổn định: 532.14. Kiểm tra ổn định cục bộ của cột : 552.15. Tính toán các mối nối : 572.15.1. Tính toán mối nối giữa các đoạn cột 572.15.2. Tính toán các liên kết hàn 592.16 Tính toán thiết kế kết cấu thép bàn nâng : 60Chương 3 : Hệ thống điện vận thăng. 633.1. Sơ đồ điện: 633.2. Giải thích mạch điện : 643.3. Tính chọn các thiết bị điện : 66 PHẦN III : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬN THĂNG 77Chương 1 : Quy trình chế tạo kết cấu thân tháp 771.1. Các thiết bị dụng cụ chế tạo và vật liệu được sử dụng trong quá trình chế tạo 77 1.2. Quy trình chế tạo dưỡng chuẩn chế tạo. 771.3. Quy trình chế tạo dưỡng mặt bích 811.4. Quy trình chế tạo mặt bích 821.5. Quy trình chế tạo kết cấu thép thân tháp 85Chương 2: Quy trình công nghệ chế tạo đế tháp và giá puli đỉnh tháp 883.1. Quy trình chế tạo đế tháp : 883.2. Quy trình chế tạo giá puli : 89Chương 3 : Quy trình chế tạo bàn nâng 933.1. chế tạo phần kết cấu thép bàn nâng: 93 PHẦN IV: QUY TRÌNH LẮP DỰNG, THỬ NGHIỆM, SỬ DỤNG MÁY VẬN THĂNG 99Chương 1: Quy trình lắp dựng 991.1. chuẩn bị. 991.2. quy trình lắp dựng. 99Ch­¬ng 2: thử nghiệm và sử dụng 1012.1 . thử nghiệm : 1012.2. huấn luyện và đào tạo 102

: MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 4

PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN

PHƯƠNG ÁN 5

Chương 1: lựa chọn phương án. 5

1.1.Nhu cầu xây dựng nhà dân dụng, nhà công nghiệp hiện nay 5

1.2. Lập phương án và lựa chọn phương án phù hợp với quy mô xây dựng. 5

Chương 2: giới thiệu chung về máy vận thăng 9

2.1. Giới thiệu chung về máy vận thăng : 9

2.1.1. Giới thiệu: 9

2.1.2. Phân loại: 10

2.2. Giới thiệu về máy vận thăng nâng hàng tải trọng 300 kG chiều cao nâng 20 m. 10

PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT 11

Chương 1: tính toán thiết kế cơ cấu nâng 11

1.1 Thông số cơ bản: 11

1.2 Sơ đồ cơ cấu nâng 11

1.3 Nguyên tắc hoạt động của cơ cấu nâng 11

1.4 Sơ đồ mắc cáp 12

1.5 Tính toán chọn cáp 12

1.6. Chọn động cơ điện và hộp giảm tốc 14

1.7. Tính toán thiết kế tang và puly 15

1.7.1 Kiểm tra độ bền của tang 18

1.7.2 Tính toán chọn cặp đầu cáp trên tang 19

1.8. Chọn khớp nối và phanh. 21

1.9. Kiểm tra động cơ điện 23

1.10. Kiểm tra phanh 26

1.11. Tính toán trục tang 27

Chương 2 : tính kết cấu thép máy vận thăng 34

2.1. Giới thiệu chung: 34

2.2. Đặc điểm kết cấu thép: 34

2.2.1. Ưu điểm: 34

2.2.2. Nhược điểm: 35

2.2.3. Phương hướng phát triển kết cấu thép 35

2.2.4. Các phương pháp tính toán kết cấu thép: 35

2.3. Các giai đoạn tính kết cấu thép: 35

2.4. Thép dùng trong kết cấu kim loại máy vận thăng 36

2.5. Hình dáng chung 36

2.6. Các thông số cơ bản của máy vận thăng: 36

2.7. Kích thước kết cấu: 38

2.8. Các trường hợp tải trọng: 39

2.8.1. Trường hợp tải trọng I: 39

2.8.2. Trường hợp tải trọng II 39

2.8.3. Trường hợp tải trọng III 39

2.9 Bảng tổ hợp tải trọng: 40

2.10. Tính toán các tải trọng: 40

2.10.1. Trọng lượng bản thân kết cấu thép: G 40

2.10.2. Trọng lượng hàng nâng kể cả bàn nâng 41

2.10.3. Tải trọng quán tính khi nâng hoặc hạ hàng: 41

2.10.4. Tải trọng gió: 41

2.10.5. Tải trọng do lắp ráp và vận chuyển: 43

2.11. Phương pháp tính và sơ đồ tính cột tháp: 43

2.11.1. Phương pháp tính 43

2.11.2. Lực căng cáp tác dụng lên cột máy vận thăng: 44

2.11.3. Sơ đồ tính cột: 44

2.12. Tính chọn tiết diện các thanh: 48

2.12.1. Tính chọn và kiểm tra thanh biên của cột: 48

2.12.2. Tính chọn và kiểm tra các thanh giằng: 50

2.13. ổn định tổng thể của cột tháp 52

2.13.1. Tính toán cột chịu nén lệch tâm theo điều kiện bền: 52

2.13.2. Tính toán cột chịu nén lệch tâm theo điều kiện ổn định: 53

2.14. Kiểm tra ổn định cục bộ của cột : 55

2.15. Tính toán các mối nối : 57

2.15.1. Tính toán mối nối giữa các đoạn cột 57

2.15.2. Tính toán các liên kết hàn 59

2.16 Tính toán thiết kế kết cấu thép bàn nâng : 60

Chương 3 : Hệ thống điện vận thăng. 63

3.1. Sơ đồ điện: 63

3.2. Giải thích mạch điện : 64

3.3. Tính chọn các thiết bị điện : 66

PHẦN III : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

CHẾ TẠO VẬN THĂNG 77

Chương 1 : Quy trình chế tạo kết cấu thân tháp 77

1.1. Các thiết bị dụng cụ chế tạo và vật liệu được sử dụng trong quá trình chế tạo 77

1.2. Quy trình chế tạo dưỡng chuẩn chế tạo. 77

1.3. Quy trình chế tạo dưỡng mặt bích 81

1.4. Quy trình chế tạo mặt bích 82

1.5. Quy trình chế tạo kết cấu thép thân tháp 85

Chương 2: Quy trình công nghệ chế tạo đế tháp và giá puli đỉnh tháp 88

3.1. Quy trình chế tạo đế tháp : 88

3.2. Quy trình chế tạo giá puli : 89

Chương 3 : Quy trình chế tạo bàn nâng 93

3.1. chế tạo phần kết cấu thép bàn nâng: 93

PHẦN IV: QUY TRÌNH LẮP DỰNG, THỬ NGHIỆM, SỬ DỤNG MÁY VẬN THĂNG 99

Chương 1: Quy trình lắp dựng 99

1.1. chuẩn bị. 99

1.2. quy trình lắp dựng. 99

Ch­¬ng 2: thử nghiệm và sử dụng 101

2.1 . thử nghiệm : 101

2.2. huấn luyện và đào tạo 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY