Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài gòn Hà Nội chi nhánh Hà Nội

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.i

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .ii

DANH MỤC HÌNH VẼ .iii

LỜI NÓI ĐẦU. 4

CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ LÝ LUẬN CHUNG

VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM . 8

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 8

1.2. Rủi ro tín dụng trong ngân hàng. 11

1.2.1. Khái niệm . 11

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng. 13

1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. 16

1.2.4. Thiệt hại do rủi ro tín dụng . 18

1.3. Quản trị rủi ro tín dụng. 19

1.3.1 Khái niệm . 19

1.3.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng. 20

1.3.3. Nội dung cơ bản trong quản trị rủi ro tín dụng . 22

1.3.4. Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng. 27

1.3.5. Các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng. 34

1.4. Kinh nghiệp quản trị rủi ro tín dụng của một số nƣớc trên thế giới và các kinh

nghiệm cho hệ thống Ngân hàng thƣơng mại của Việt Nam. 36

1.4.1. Singapore. 36

1.4.2. Thái Lan . 40

1.4.3. Các kinh nghiệm rút ra cho hệ thống Ngân hàng thương mại của Việt

Nam. 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY