Luận văn Quản lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Việt Nam

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG BIỂU .

DANH MỤC HÌNH.

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ

LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG

ĐưỜNG HÀNG KHÔNG. 4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.4

1.1.1 Các công trình, bài viết đã công bố liên quan đến đề tài . 4

1.1.2. Nhận xét về các công trình và khoảng trống cần nghiên cứu . 5

1.2 Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không và quản lý vận tải hàng hóa

bằng đường hàng không .5

1.2.1 Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không. 5

1.2.2 Quản lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

1.3 Kinh nghiệm quản lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của một

số quốc gia trên thế giới .

1.3.1 Kinh nghiệm quản lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Mỹ

1.3.2 Kinh nghiệm quản lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Nhật

Bản.

1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho quản lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng

không của Việt Nam.

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.1. Nguồn dữ liệu .

2.2. Cơ sở phương pháp luận và cách tiếp cận.

2.2.1. Cơ sở phương pháp luận .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY