Luận văn Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hà Nội

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU .

DANH MỤC BẢNG BIỂU .

DANH MỤC SƠ ĐỒ .

LỜI NÓI ĐẦU .1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

THưƠNG MẠI.5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu các đề tài có liên quan .5

1.1.1 Các công trình nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng.5

1.1.2. Vấn đề cần nghiên cứu tiếp :.11

1.2. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM .11

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng .11

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng.12

1.2.3 . Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng .

1.2.4 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng .

1.2.5 Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM

1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng .

1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín duṇ g của một số ngân hàng trên thế giới

.

1.3.1 Ngân hàng Citibank của Mỹ .

1.3.2 Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB)

1.3.3 Bài học kinh nghiệm:.

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.1. Phương pháp luận của CNDVBC và CNDVLS

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY