Luận văn Quản lý đội ngũ công chức kiểm lâm tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG.

DANH MỤC HÌNH .

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ

THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC KIỂM LÂM.4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và các vấn đề liên quan .4

1.1.1 Tình hình nghiên cứu về đội ngũ công chức.4

1.1.2 Tình hình nghiên cứu về quản lý đội ngũ công chức chuyên ngành, trong

đó có công chức kiểm lâm.5

1.1.3 Khoảng trống trong các nghiên cứu.5

1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý công chức kiểm lâm .7

1.2.1. Khái niệm và nguyên tắc quản lý.7

1.2.2 Nội dung quản lý công chức kiểm lâm.12

1.2.3. Tiêu chí đánh giá .

1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng .

1.3 Kinh nghiệm quản lý công chức và bài học rút ra cho Bộ NN&PTNT .

1.3.1 Kinh nghiệm quản lý công chức của các nước trong khu vực và Việt Nam

.

1.3.2 Các bài học kinh nghiệm .

CHưƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Tài liệu nghiên cứu.

2.1.1. Nguồn tài liệu .

2.1.2. Thu thập và xử lý tài liệu .

2.2. Phương pháp nghiên cứu.

2.2.1. Phương pháp logic - lịch sử .

2.2.2 Phương pháp thống kê, mô tả.

2.2.3 Phương pháp phân tích - tổng hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY