Luận văn Quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện da liễu Trung Ương

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG BIỂU.

DANH MỤC HÌNH.

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

Chương 1 - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI BỆNH

VIỆN. 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài . 5

1.1.1. Tổng hợp những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 5

1.1.2. Những vấn đề chưa được nghiên cứu. 8

1.1.3. Hướng nghiên cứu của đề tài. 9

1.2. Cơ sở lý luận về quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. 9

1.2.1. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện . 9

1.2.2. Nội dung quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dịch vụ chăm sóc sức

khỏe tại bệnh viện.

1.2.4. Tiêu chí đánh giá quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện

1.3. Kinh nghiệm của một số bệnh viện trong việc quản lý hoạt động dịch vụ

chăm sóc sức khỏe.

Chương 2 - PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.1. Phương pháp luận.

2.2. Các phương pháp thu thập số liệu .

2.3. Các phương pháp xử lý dữ liệu .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY