Luận văn Quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng tại tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.v

DANH MỤC BẢNG. vii

MỞ ĐẦU.8

1. Tính cấp thiết của đề tài. 8

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 9

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 9

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 9

3.2. Phạm vi nghiên cứu. 10

4. Kết cấu của luận văn. 10

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM

QUẢN LÝ ĐẤU THẦU TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NưỚC.11

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 11

1.2. Cơ sở lý luận về quản lý đấu thầu tại doanh nghiệp nhà nước. 17

1.2.1. Những vấn đề chung về đấu thầu và quản lý đấu thầu. 17

1.2.2. Quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng. 20

1.2.3. Nội dung quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng. 21

1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây

dựng.

1.3. Kinh nghiệm quản lý đấu thầu tại một số doanh nghiệp nhà nước.

1.3.1. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam

(VEC).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY