Luận văn Quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21 - Thực trạng và triển vọng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 2

I/ Quan hệ kinh tế quốc tế 2

1. Khái quát về quan hệ kinh tế quốc tế 2

2. Các lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế 3

3. Lợi thế so sánh trong quan hệ thương mại VN - TQ 4

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC 8

I/ Điểm lại tình hình phát triển kinh tế thương mại giữaViệt Nam - Trung Quốc . 8

II/ Thực trạng về vấn đề xuất nhập khẩu giữa việt nam - trung quốc 9

1/ Về xuất nhập khẩu chính ngạch 9

2.Về xuất nhập khẩu tiểu ngạch 13

3. Khó khăn và tồn tại trong quan hệ thương mại Việt - Trung 15

IV/ Nhận xét, đánh giá chung về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. 17

1/Vấn đề đầu tư - liên doanh - hợp tác . 17

2/ Vấn đề xuất nhập khẩu buôn bán chính ngạch, buôn bán tiểu ngạch 18

3/. Ảnh hưởng của việc Trung Quốc gia nhập WTO 21

V/. Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới tạo áp lực và thách thức nhất định đối với Việt Nam. 21

1. Ảnh hưởng đối với thương mại Trung – Việt 21

2. Ảnh hưởng đối với thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam 22

3. Ảnh hưởng đối với điều chỉnh và cải cách mở cửa 23

VI/. Trung Quốc gia nhập WTO mang đến cơ hội cho Việt Nam 23

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HAI NƯỚC 25

I/ Một số dự báo phát triển quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới 25

II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm phát triển quan hệ VN - TQ 29

1. Kiến nghị đối với nhà nước 29

2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp : 30

KẾT LUẬN 34

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY