Luận văn Phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty TNHH NN một thành viên giầy Thượng Đình

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP 1

1.1 Vai trò của hoạt động phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu. 1

1.1.1 Xuất khẩu và vai trò của hoạt động xuất khẩu. 1

1.1.2 Thị trường xuất khẩu. 2

1.1.3 Vai trò của hoạt động phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. 8

1.2 Nội dung của hoạt động phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu 8

1.2.1 Nghiên cứu thị trường. 8

1.2.2 Lựa chọn thị trường xuất khẩu. 11

1.2.3 Các phương thức thâm nhập phát triển thị trường. 12

1.2.3.1 Phương thức xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp. 12

1.2.3.2 Gia công thuê cho nước ngoài hoặc thuê nước ngoài gia công. 14

1.2.3.3 Phương thức thâm nhập thị trường qua hợp đồng Licensing. 14

1.2.3.4 Franchising. 15

1.2.3.5 Phương thức thâm nhập thị trường thông qua liên doanh. 15

1.2.3.6 Đầu tư sản xuất. 15

1.2.4 Hệ thống các chỉ tiêu đánh sự phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. 16

1.2.4.1 Số lượng thị trường xuất khẩu thực mới hàng năm. 16

1.2.4.2 Tốc độ tăng số lượng thị trường xuất khẩu bình quân. 16

1.2.4.3 Tốc độ tăng số lượng sản phẩm bình quân. 17

1.2.4.4 Tốc độ tăng số lượng khách hàng mới bình quân. 18

1.2.4.5 Tốc độ phát triển kim ngạch xuất khẩu bình quân. 19

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. 19

1.3.1 Nhân tố khách quan. 19

1.3.1.1 Hệ thống các quy định, các rào cản thương mại của nước nhập khẩu. 19

1.3.1.2 Tiềm năng của thị trường và sự chấp nhận sản phẩm của người tiêu dùng ở nước nhập khẩu. 20

1.3.2 Nhân tố chủ quan. 22

1.3.2.1 Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 22

1.3.2.2 Chiến lược, mục tiêu phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. 22

1.3.2.3 Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 23

1.4 Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước về phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu. 24

1.4.1 Kinh nghiệm của các doanh nghiệp Singapore. 24

1.4.2 Kinh nghiệm của các doanh nghiệp Nhật Bản. 26

1.4.3 Kinh nghiệm của các doanh nghiệp Trung Quốc. 28

1.4.4 Kinh nghiệm của công ty Bitis Việt Nam khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. 30

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GIẦY CỦA CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH. 33

2.1 Khái quát về công ty TNHH NN một thành viên giầy Thượng Đình. 33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 33

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty giầy Thượng Đình. 40

2.1.2.1. Chức năng của công ty: 40

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty: 40

2.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy của công ty Giầy Thượng Đình. 41

2.1.3.1. Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. 41

2.1.3.2. Đại diện của lãnh đạo về chất lượng (QMR). 42

2.1.3.3. Các phó giám đốc. 42

2.1.3.3.1. Phó giám đốc xuất nhập khẩu. 42

2.1.3.3.2. Phó giám đốc sản xuất. 43

2.1.3.3.3. Phó giám đốc kỹ thuật công nghệ và chất lượng. 43

2.1.3.3.4. Phó giám đốc thiết bị, vệ sinh môi trường và an toàn lao động. 43

2.1.3.4. Các phòng ban. 44

2.1.3.4.1. Phòng hành chính tổ chức và bộ phận ISO. 44

2.1.3.4.2. Phòng xuất nhập khẩu. 44

2.1.3.4.3. Phòng kế hoạch – vật tư. 45

2.1.3.4.4. Phòng sản xuất và gia công. 45

2.1.3.4.5. Phòng quản lý chất lượng. 45

2.1.3.4.6. Phòng tiêu thụ sản phẩm. 46

2.1.3.4.7. Phòng chế thử mẫu. 46

2.1.3.4.8. Phòng kỹ thuật công nghệ. 46

2.1.3.5. Các xưởng và phân xưởng. 46

2.1.3.5.1. Xưởng cơ năng. 47

2.1.3.5.2. Xưởng sản xuất giầy vải và Xưởng sản xuất giầy thể thao. 47

2.1.3.5.3. Các phân xưởng. 47

2.1.4. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty. 47

2.1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh. 47

2.1.4.2. Đặc điểm về thị trường. 50

2.1.4.2.1. Thị trường nội địa. 50

2.1.4.2.2. Thị trường xuất khẩu. 51

2.1.4.3. Đặc điểm về công nghệ. 52

2.1.4.4. Đặc điểm quy trình sản xuất giầy của công ty. 53

2.1.4.4.1. Quy trình sản xuất giầy vải. 53

2.1.4.4.2. Quy trình sản xuất giầy thể thao. 55

2.1.4.5. Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty. 55

2.1.4.6. Đặc điểm về lao động của công ty. 56

2.1.4.7. Đặc điểm về tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. 58

2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 59

2.2. Khái quát về tình hình xuất khẩu của công ty Giầy Thượng Đình. 62

2.2.2. Kim ngạch xuất khẩu. 62

2.2.3. Danh mục các mặt hàng xuất khẩu. 64

2.2.3.1. Giầy vải. 64

2.2.3.2. Giầy thể thao. 65

2.2.4. Chất lượng và mẫu mã của sản phẩm giầy xuất khẩu. 66

2.3. Thực trạng phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của công ty giầy Thượng Đình. 67

2.3.2. Tổng quan về thị trường xuất khẩu của công ty. 67

2.3.2.1. Thị trường Châu Âu. 67

2.3.2.2. Thị trường Châu Mỹ. 72

2.3.2.3. Các thị trường khác. 75

2.3.3. Hoạt động phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của công ty 78

2.3.3.1. Nghiên cứu thị trường. 78

2.3.3.2. Lựa chọn thị trường xuất khẩu. 79

2.3.3.3. Phương thức thâm nhập thị trường xuất khẩu. 81

2.3.4. Đánh giá hoạt động phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của công ty trong thời gian qua. 81

2.3.4.1. Những ưu điểm trong quá trình phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của công ty. 81

2.3.4.2. Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của công ty. 86

2.3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của công ty. 88

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GIẦY CỦA CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 91

3.1. Dự báo về thị trường xuất khẩu của ngành giầy dép Việt Nam 91

3.1.1. Dự báo nhu cầu sản phẩm giầy dép thế giới. 91

3.1.2. Triển vọng về thị trường xuất khẩu của ngành giầy dép Việt Nam. 92

3.2. Phương hướng phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của công ty giầy Thượng Đình trong thời gian tới. 94

3.2.1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu xuất khẩu của công ty năm 2008. 94

3.2.2. Định hướng thị trường xuất khẩu của công ty. 96

3.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của công ty. 98

3.3.1. Giải pháp từ phía doanh nghiệp. 98

3.3.2. Giải pháp về phía Nhà nước. 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY