Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế tại chi cục thuế thành phố Nam Định

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1 .3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ.3

1.1 Tổng quan về thuế .3

1.1.1 Khái niệm về thuế.3

1.1.2 Đặc điểm cơ bản của thuế .4

1.1.3 Vai trò thuế trong nền kinh tế .6

1.1.3.1 Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước .6

1.1.3.2 Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.7

1.1.3.3 Thuế góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong chính sách đóng góp

cho nhà nước giữa các thành phần kinh tế và thực hiện công bằng xã hội .8

1.1.4 Phân loại thuế .9

1.1.4.1 Phân loại theo phương thức đánh thuế.9

1.1.4.2 Phân loại theo đối tượng chịu thuế.10

1.1.5 Một số sắc thuế chủ yếu áp dụng tại Việt Nam .10

1.1.5.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).10

1.1.5.2 Thuế giá trị gia tăng (VAT) .11

1.1.5.3 Thuế tài nguyên.13

1.1.5.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt .13

1.1.5.5 Thuế thu nhập cá nhân .14

1.1.5.6 Thuế môn bài.14

1.1.5.7 Thuế xuất, nhập khẩu .14

1.1.5.8 Thuế nhà đất .15

1.2 Quản lý thuế.15

1.2.1 Khái niệm về quản lý thuế.15

1.2.2 Mục tiêu và yêu cầu của công tác quản lý thuế.16

1.2.3 Nội dung của công tác quản lý thuế.17

1.2.3.1 Công tác xây dựng dự toán thuế .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY