Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 4

1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp . 4

1.1.1. Tài chính doanh nghiệp . 4

1.1.2. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp . 5

1.1.3. Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp . 5

1.1.4. Quản trị tài chính doanh nghiệp. 7

1.1.5. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp . 7

1.1.6. Trình tự và các bước phân tích báo cáo tài chính . 9

1.1.7. Phương pháp phân tích tài chính . 12

1.1.8. Đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp. 13

6.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp . 14

1.2.1. Thông qua bảng cân đối kế toán. 14

1.2.1.1. Các công cụ tài chính ngắn hạn . 14

Để tiến hành phân tích các khoản phải thu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh

doanh, ta phải nghiên cứu từng khoản mục để theo dõi sự biến động của nó. Các

khoảm mục chủ yếu nghiên cứu gồm:. 14

1.2.2. Nội dung phân tích đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. 15

1.2.3 Một số vấn đề cần chú ý khi phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính theo

phương pháp tỷ số. . 23

1.3. Lý thuyết đòn bẩy và hiệu ứng DUPONT . 24

1.3.1. Đòn bẩy tác nghiệp DOL (Đòn bẩy định phí) . 24

1.3.2. Đòn bẩy tài chính DFL (Đòn bẩy nợ) . 27

1.3.3. Đòn bẩy tổng DTL. 27

1.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính theo phương pháp DUPONT. 28

1.4.1. Đẳng thức DUPONT nhất . 28

1.4.2 Đẳng thức DUPONT thứ hai:. 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY