Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam

MỤC LỤC. 1

DANH MỤC VIẾT TẮT . 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU . 4

MỞ ĐẦU . 6

Chương I . 8

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . 8

1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp . 8

1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp . 8

1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp . 9

1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. 10

1.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới các chỉ tiêu tài chính . 17

1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp . 19

1.2.1. Thực chất, ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp. 19

1.2.2. Trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp . 23

1.2.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp . 27

Tóm tắt chương I. 31

Chương II. 32

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM . 32

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền

Nam. 32

2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triểnvà chức năng nhiệm vụ. 32

2.1.2. Mô hình tổ chức quản lý của công ty. 35

2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh

doanh Khí hóa lỏng miền Nam . 36

2.1.4. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

. 40

2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí

hóa lỏng miền Nam. 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY