Luận văn Phân tích và đề xuất giải pháp quản lý nguồn nhân lực của công ty cổ phần in Phú Thọ

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Trang

DANH MỤC MÔ HÌNH, BẢNG BIỂU

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .1

1.1 Khái niệm vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực

trong doanh nghiệp. 1

1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực. 1

1.1.2 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực. 2

1.1.3 Vai trò chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp . 3

1.1.3.1 Vai trò của công tác quản trị nguồn nhân lực đối với kết quả kinh doanh

của doanh nghiệp. . 3

1.1.3.2 Chức năng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. . 4

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực . . 5

1.2.1 Môi trường bên trong. . 5

1.2.2 Môi trường bên ngoài . . 7

1.3 Nội dung cơ bản của công tác quản trị nguồn nhân lực . . 9

1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực . . 9

1.3.2 Phân tích công việc và tuyển dụng nhân lực. . 12

1.3.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. . 15

1.3.4 Đánh giá nhân viên . . 19

1.3.5 Trả công và khuyến khích tinh thần nhân viên . . 25

1.3.6 Quan hệ lao động. . 29

1.4 Phương pháp quản trị nguồn nhân lực. . 29

1.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 31

1.5.1 Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu. . 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY