Luận văn Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề của trường cao đẳng nghề dầu khí

LỜI CAM ĐOAN .i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . v

DANH MỤC CÁC BẢNG .vi

DANH MỤC CÁC HÌNH . vii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ PHưƠNG PHÁP LUẬN CHẤT LưỢNG VÀ

PHÂN TÍCH CHẤT LưỢNG ĐÀO TẠO. 3

1.1.Một số khái niệm cơ bản về chất lượng và chất lượng đào tạo . 3

1.1.1.Những quan điểm về chất lượng . 3

1.1.2.Khái niệm đào tạo, chất lượng đào tạo và đặc điểm đào tạo nghề . 4

1.1.2.1.Đào tạo . 4

1.1.2.2.Các quan điểm về chất lượng đào tạo . 5

1.1.2.3.Đặc điểm đào tạo nghề . 6

1.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng . 8

1.2.1.Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. 8

1.2.2.Các mô hình quản lý chất lượng đào tạo. 11

1.2.2.1.Mô hình BS 5750/ISO 9000 .11

1.2.2.2.Quản lý chất lượng tổng thể (TQM – Total Quality Management).11

1.2.2.3.Mô hình các yếu tố tổ chức.13

1.3.Đánh giá chất lượng đào tạo . 13

1.3.1.Mục đích của đánh giá chất lượng đào tạo. 13

1.3.2.Các quan điểm đánh giá chất lượng đào tạo. 14

1.4.Phương pháp đánh giá. 14

1.4.1.Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng. 14

1.4.2.Khảo sát sự hài lòng của người học. 15

1.4.2.1.Những nguyên tắc chủ yếu khảo sát về sự hài lòng.15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY