Luận văn Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án công trình khoan dầu khí tại xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

LỜI CẢM ƠN .1

MỤC LỤC .2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .6

DANH MỤC HÌNH .7

DANH MỤC BẢNG .8

PHẦN MỞ ĐẦU .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ .11

1.1 Dự án đầu tư .11

1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư .11

1.1.2 Đặc trưng cơ bản của dự án đầu tư .11

1.2 Quản lý dự án đầu tư .12

1.2.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tư .12

1.2.2 Nội dung quản lý dự án .13

1.2.3 Mục tiêu của quản lý dự án đầu tư .16

1.2.4 Đặc trưng cơ bản của quản lý dự án đầu tư .17

1.2.5 Tác dụng của quản lý dự án đầu tư .18

1.3 Chu trình quản lý dự án đầu tư .19

1.3.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư .19

1.3.2 Thực hiện đầu tư- xây dựng .22

1.3.3 Hoàn thành kết thúc đầu tư .24

1.4 Các lĩnh vực quản lý dự án .26

1.5 Các mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư .27

1.5.1 Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn về quản lý và điều hành dự

án. .28

1.5.2 Căn cứ vào vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo dự án .31

1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dự án .32

1.6.1 Yếu tố về môi trường bên ngoài của dự án .32

1.6.2 Yếu tố về sự hỗ trợ của các tổ chức bên ngoài dự án .33

1.6.3 Yếu tố bên trong .33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY