Luận văn Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lặn của trường cao đẳng nghề dầu khí

LỜI CAM ĐOAN . I

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . VI

DANH MỤC CÁC BẢNG.VII

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐÔ THỊ. VIII

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

VÀ KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ LẶN.4

1.1. Các khái niệm cơ bản về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng . 4

1.1.1.Sản phẩm và các thuộc tính của sản phẩm. 4

1.1.2. Các đặc điểm của sản phẩm dịch vụ. 6

1.1.3. Khái niệm về chất lượng . 9

1.1.4. Chất lượng sản phẩm . 12

1.1.5. Chất lượng dịch vụ. 14

1.1.6. Khái niệm về quản lý chất lượng. 16

1.1.7. Quá trình hình thành và phát triển các mô hình quản lý chất lượng . 16

1.1.8. Các nguyên tắc cơ bản về quản lý chất lượng. 20

1.1.9. Một số công cụ, phương pháp Quản lý chất lượng . 22

1.2. Dịch vụ lặn và các đặc điểm của dịch vụ lặn . 24

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển dịch vụ lặn. 24

1.2.2. Các loại hình lặn . 25

1.2.3. Sự cần thiết của dịch vụ lặn. 28

1.2.4. Các yêu cầu đối với dịch vụ lặn . 29

1.2.5. Các đặc điểm ảnh hưởng đến quản lý chất lượng trong dịch vụ lặn . 32

1.2.6. Các hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống tiêu chuẩn áp dụng trong

cung ứng dịch vụ lặn . 37

1.2.6.1. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000.37

1.2.6.2. Hệ thống tiêu chuẩn của IMCA .38

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lặn . 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY