Luận văn Phân tích thực trạng công tác quản lý vận hành lưới điện và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện tại công ty điện lực Thanh Trì

LỜI CAM ĐOAN .2

MỤC LỤC.3

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT.5

DANH MỤC CÁC BẢNG .6

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.7

MỞ ĐẦU.8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN

PHỐI .10

1.1.KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI .11

1.1.1. Khái niệm về lưới điện phân phối.11

1.1.2. Khái niệm về một số thiết bị chủ yếu trên lưới điện phân phối.12

1.1.3. Khái niệm về quản lý vận hành lưới điện phân phối. .12

1.2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN

PHỐI.13

1.2.1. Quy định công tác kiểm tra sửa chữa củng cố lưới điện và thí nghiệm

định kỳ. .13

1.2.2. Quy định về điều tra, xử lý sự cố .14

1.2.3. Quy định quản lý vận hành đường dây trung thế .17

1.2.4. Quy định về quản lý vận hành TBA phân phối .19

1.2.5. Quy định về quản lý vận hành khu vực hạ thế.21

1.2.6. Nội dung hoạt động quản lý kỹ thuật phục vụ công tác quản lý vận hành

lưới điện tại Công ty Điện lực. .23

1.3. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH

LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI .27

1.3.1. Chỉ tiêu về suất sự cố.28

1.3.2. Chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện. .28

1.3.3. Chỉ tiêu tổn thất điện năng của lưới điện phân phối .31

1.4. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI

ĐIỆN PHÂN PHỐI.33

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH

LƯỚI ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH TRÌ.34

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH TRÌ.35

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .35

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Điện lực Thanh Trì – Tổng Công ty

Điện lực TP Hà Nội .35

2.1.3. Mô hình tổ chức quản lý của Công ty Điện lực Thanh Trì .36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY