Luận văn Phân tích lỗi trong cách sử dụng phương tiện liên kết văn bản trong bài viết của sinh viên chuyên anh năm thứ nhất tại trường đại học Thăng Long

TABLE OF CONTENTS AcknowledgementTable of contentsList of tables, charts and figuresChapter One: Introduction1.1. Reasons for choosing the topic1.2. Objectives of the study1.3. Scope of the study1.4. Significance of the study1.5. Methods of the study1.6. Organization of the studyChapter Two: Literature review2.1. Factors affecting language learning2.2. Errors analysis2.3. The notion of errors in language learning2.4. Errors vs. mistakes2.5. Causes of errors in language learning 2.5.1. First language interference2.5.2. Causes independent from first language2.6. The concept of cohesion2.7. Cohesive devices in writing2.8. Types of cohesion2.8.1. Grammatical cohesion2.8.2. Lexical cohesion2.9. SummaryChapter Three: Research Methodology 3.1. Subjects 3.2. Instruments of data collection 3.3. Method of data analysis 3.4. SummaryChapter Four: Presentation and Analysis of Data 4.1. Errors in the use of reference 4.1.1. Errors in the use of demonstrative reference 4.1.2. Errors in the use of personal reference 4.1.3. Errors in thes use of comparative reference 4.2. Errors in the use of conjunction 4.2.1. Errors in the use of adversative conjunction 4.2.2. Errors in the use of causal conjunction 4.2.3. Errors in the use of additive conjunction 4.3. Errors in the use of lexical cohesion 4.4. SummaryChapter Five: ImplicationsChapter Six: ConclusionBibliographyAppendices   iiiiv112223355667889101111121718191920202122232329303233343636383944

TABLE OF CONTENTS

Acknowledgement

Table of contents

List of tables, charts and figures

Chapter One: Introduction

1.1. Reasons for choosing the topic

1.2. Objectives of the study

1.3. Scope of the study

1.4. Significance of the study

1.5. Methods of the study

1.6. Organization of the study

Chapter Two: Literature review

2.1. Factors affecting language learning

2.2. Errors analysis

2.3. The notion of errors in language learning

2.4. Errors vs. mistakes

2.5. Causes of errors in language learning

2.5.1. First language interference

2.5.2. Causes independent from first language

2.6. The concept of cohesion

2.7. Cohesive devices in writing

2.8. Types of cohesion

2.8.1. Grammatical cohesion

2.8.2. Lexical cohesion

2.9. Summary

Chapter Three: Research Methodology

3.1. Subjects

3.2. Instruments of data collection

3.3. Method of data analysis

3.4. Summary

Chapter Four: Presentation and Analysis of Data

4.1. Errors in the use of reference

4.1.1. Errors in the use of demonstrative reference

4.1.2. Errors in the use of personal reference

4.1.3. Errors in thes use of comparative reference

4.2. Errors in the use of conjunction

4.2.1. Errors in the use of adversative conjunction

4.2.2. Errors in the use of causal conjunction

4.2.3. Errors in the use of additive conjunction

4.3. Errors in the use of lexical cohesion

4.4. Summary

Chapter Five: Implications

Chapter Six: Conclusion

Bibliography

Appendices

i

ii

iv

1

1

2

2

2

3

3

5

5

6

6

7

8

8

9

10

11

11

12

17

18

19

19

20

20

21

22

23

23

29

30

32

33

34

36

36

38

39

44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY