Luận văn Những giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

MỤC LỤCLời nói đầu Chương I: Hoạt động của ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mạiI. Vài nét về NHTM1. Sự ra đời và phát triển của NHTM2. Khái niệm về ngân hàng thương mại3. Các hoạt động cơ bản của NHTM3.1. Hoạt động tạo lập vốn3.2. Hoạt động sử dụng và khai thác vốn3.3. Hoạt động dịch vụ trung gian4. Vai trò của NHTM5. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM5.1. Khái niệm về rủi ro5.2. Các loại rủi ro thường gặp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng5.2.1. Rủi ro tín dụng5.2.2. Rủi ro lãi suất5.2.3. Rủi ro hối đoái5.2.4. Rủi ro mất khả năng thanh toán5.2.5. Rủi ro về nguồn vốn5.2.6. Các rủi ro khác trong hoạt động kinh doanh của ngân hàngII. Rủi ro tín dụng và sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụng1. Rủi ro tín dụng và dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM)1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại1.2. Phân loại rủi ro tín dụng2. Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụngIII. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và một số chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng1. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng1.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng1.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng1.3. Các nguyên nhân khác2. Một số chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụngChương II: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam I. Vài nét về Sở Giao Dịch – NH NN & PTNT Việt Nam1. Quá trình hình thành và phát triển của Sở Giao Dịch NH NN & PTNT Việt Nam1.1. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch 1.2. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Sở giao dịch trong thời gian vừa quaII. Thực trạng rủi ro tín dụng trong thời gian vừa qua tại Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn1. Thực trạng rủi ro tín dụng trong thời gian vừa qua1.1.Tình hình hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch1.2.Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch2. Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch2.1. Một số kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng 2.2. Những tồn tại trong hoạt động cho vay vốn dẫn tới rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên2.3.1. Nguyên nhân chủ quan 2.3.2. Nguyên nhân khách quan2.3.3. Các nguyên nhân khácChương III: Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônI. Định hướng hoạt động của Sở giao dịch NHNN&PTNT VN trong thời gian tớiII. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch NHNN&PTNTVN1. Nghiên cứu khách hàng để sớm nhận ra các dấu hiệu rủi ro2. Xây dựng và thực hiện tốt chiến lược khách hàng3. Các giải pháp phòng ngừa, phân tán và bù đắp rủi ro 3.1. Cho vay đồng tài trợ 3.2. Tránh dồn vốn3.3. Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ3.4. Lập quỹ dự phòng rủi ro3.5. Bảo hiểm tiền gửi3.6. Thực hiện quy chế bảo đảm tiền vay4. Đào tạo và bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất của cán bộ tín dụng.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộIII. Kiến nghị một số biện pháp hỗ trợ để phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch NHNN&PTNTVN1. Về phía Nhà Nước2. Về phía Ngân hàng nhà nước

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I: Hoạt động của ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại

I. Vài nét về NHTM

1. Sự ra đời và phát triển của NHTM

2. Khái niệm về ngân hàng thương mại

3. Các hoạt động cơ bản của NHTM

3.1. Hoạt động tạo lập vốn

3.2. Hoạt động sử dụng và khai thác vốn

3.3. Hoạt động dịch vụ trung gian

4. Vai trò của NHTM

5. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM

5.1. Khái niệm về rủi ro

5.2. Các loại rủi ro thường gặp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

5.2.1. Rủi ro tín dụng

5.2.2. Rủi ro lãi suất

5.2.3. Rủi ro hối đoái

5.2.4. Rủi ro mất khả năng thanh toán

5.2.5. Rủi ro về nguồn vốn

5.2.6. Các rủi ro khác trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng

II. Rủi ro tín dụng và sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụng

1. Rủi ro tín dụng và dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM)

1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

1.2. Phân loại rủi ro tín dụng

2. Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụng

III. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và một số chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng

1. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng

1.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng

1.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng

1.3. Các nguyên nhân khác

2. Một số chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng

Chương II: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

I. Vài nét về Sở Giao Dịch – NH NN & PTNT Việt Nam

1. Quá trình hình thành và phát triển của Sở Giao Dịch NH NN & PTNT

Việt Nam

1.1. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch

1.2. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Sở giao dịch trong thời gian vừa qua

II. Thực trạng rủi ro tín dụng trong thời gian vừa qua tại Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Thực trạng rủi ro tín dụng trong thời gian vừa qua

1.1.Tình hình hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch

1.2.Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch

2. Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch

2.1. Một số kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng

2.2. Những tồn tại trong hoạt động cho vay vốn dẫn tới rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch

2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên

2.3.1. Nguyên nhân chủ quan

2.3.2. Nguyên nhân khách quan

2.3.3. Các nguyên nhân khác

Chương III: Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

I. Định hướng hoạt động của Sở giao dịch NHNN&PTNT VN trong thời gian tới

II. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch NHNN&PTNTVN

1. Nghiên cứu khách hàng để sớm nhận ra các dấu hiệu rủi ro

2. Xây dựng và thực hiện tốt chiến lược khách hàng

3. Các giải pháp phòng ngừa, phân tán và bù đắp rủi ro

3.1. Cho vay đồng tài trợ

3.2. Tránh dồn vốn

3.3. Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ

3.4. Lập quỹ dự phòng rủi ro

3.5. Bảo hiểm tiền gửi

3.6. Thực hiện quy chế bảo đảm tiền vay

4. Đào tạo và bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất của cán bộ tín dụng.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ

III. Kiến nghị một số biện pháp hỗ trợ để phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch NHNN&PTNTVN

1. Về phía Nhà Nước

2. Về phía Ngân hàng nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY