Luận văn Những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Hoàng Long

PHẦN MỞ ĐẦU: 1Chương I: Lý luận cơ bản về kinh doanh lữ hành và hiệu quả kinh doanh lữ hành . 3I. Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh lữ hành1.1 - Công ty lữ hành 31.1.1- Định nghĩa 31.1.2 - Vai trò của công ty lữ hành. 31.1.3 - Hệ thống sản phẩm của các doanh nghiệp lữ hành. 51.2 - Nội dung hoạt động kinh doanh lữ hành. 61.2.1 - Định nghĩa chương trình du lịch. 61.2.2 - Nội dung kinh doanh lữ hành. 7II - Hiệu quả kinh doanh lữ hành. 151.1 - Khái niệm 151.1.1 - Hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành 161.1.2 - Hiệu quả kinh tế 161.1.3 - Hiệu quả xã hội 161.2 - Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành 171.2.1 - Hệ thống chỉ tiêu tuyệt đối đánh giá HQKD chương trình du lịch 171.2.2 - Hệ thống chỉ tiêu tương đối đánh giá HQKD 211.2.3 - Hệ thống chỉ tiêu đánh giá vị thể doanh nghiệp 241.3 - Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành du lịch 241.3.1 - Về phương diện kinh tế 241.3.2 - Về phương diện xã hội 251.3.3 - Các giải pháp chủ yếu để nâng cao HQKT của HĐKD LHDL 26Chương II: Thực trạng về hiệu quả HĐKD lữ hành và hiệu quả KDLH tại Công ty du lịch Hoàng Long 282.1 - Khái quát về tình hình của Công ty Du lịch Hoàng Long 282.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển của Cty DL Hoàng Long 292.1.2 - Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý 312.1.3 - Môi trường kinh doanh tại Cty DL Hoàng Long 362.1.4 - Đặc điểm thị trường khách của Công ty 372.1.5 - Kết quả kinh doanh của Công ty 412.2 - Thực trạng HĐKD chương trình du lịch tại Cty DL Hoàng Long 422.2.1 - Thị trường khách 422.2.2 - Các chương trình du lịch của Công ty DL Hoàng Long 462.2.3 - Tổ chức thực hiện chương trình du lịch tại Cty Hoàng Long 522.3 - Đánh giá HQKD lữ hành tại Cty du lịch Hoàng Long 552.3.1 - Đánh giá theo các chỉ tiêu HQKD chương trình du lịch nói chung 552.3.2 - Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch cho từng thị trường khách 60Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao HQKD lữ hành Của Công ty du lịch Hoàng Long 683.1 - Phương hướng chung 683.2 - Mục tiêu và phương hướng của Công ty Du lịch Hoàng Long 703.3 - Một số giải pháp 713.3.1 - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong Cty 713.3.2 - Tăng cường mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ 723.3.3 - Chính sách Marketing 73Kết luận 77Tài liệu tham khảo 78

PHẦN MỞ ĐẦU: 1

Chương I: Lý luận cơ bản về kinh doanh lữ hành và hiệu quả kinh doanh lữ hành . 3

I. Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh lữ hành

1.1 - Công ty lữ hành 3

1.1.1- Định nghĩa 3

1.1.2 - Vai trò của công ty lữ hành. 3

1.1.3 - Hệ thống sản phẩm của các doanh nghiệp lữ hành. 5

1.2 - Nội dung hoạt động kinh doanh lữ hành. 6

1.2.1 - Định nghĩa chương trình du lịch. 6

1.2.2 - Nội dung kinh doanh lữ hành. 7

II - Hiệu quả kinh doanh lữ hành. 15

1.1 - Khái niệm 15

1.1.1 - Hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành 16

1.1.2 - Hiệu quả kinh tế 16

1.1.3 - Hiệu quả xã hội 16

1.2 - Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành 17

1.2.1 - Hệ thống chỉ tiêu tuyệt đối đánh giá HQKD chương trình du lịch 17

1.2.2 - Hệ thống chỉ tiêu tương đối đánh giá HQKD 21

1.2.3 - Hệ thống chỉ tiêu đánh giá vị thể doanh nghiệp 24

1.3 - Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành du lịch 24

1.3.1 - Về phương diện kinh tế 24

1.3.2 - Về phương diện xã hội 25

1.3.3 - Các giải pháp chủ yếu để nâng cao HQKT của HĐKD LHDL 26

Chương II: Thực trạng về hiệu quả HĐKD lữ hành và hiệu quả KDLH tại Công ty du lịch Hoàng Long 28

2.1 - Khái quát về tình hình của Công ty Du lịch Hoàng Long 28

2.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển của Cty DL Hoàng Long 29

2.1.2 - Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý 31

2.1.3 - Môi trường kinh doanh tại Cty DL Hoàng Long 36

2.1.4 - Đặc điểm thị trường khách của Công ty 37

2.1.5 - Kết quả kinh doanh của Công ty 41

2.2 - Thực trạng HĐKD chương trình du lịch tại Cty DL Hoàng Long 42

2.2.1 - Thị trường khách 42

2.2.2 - Các chương trình du lịch của Công ty DL Hoàng Long 46

2.2.3 - Tổ chức thực hiện chương trình du lịch tại Cty Hoàng Long 52

2.3 - Đánh giá HQKD lữ hành tại Cty du lịch Hoàng Long 55

2.3.1 - Đánh giá theo các chỉ tiêu HQKD chương trình du lịch nói chung 55

2.3.2 - Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch cho từng thị trường khách 60

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao HQKD lữ hành

Của Công ty du lịch Hoàng Long 68

3.1 - Phương hướng chung 68

3.2 - Mục tiêu và phương hướng của Công ty Du lịch Hoàng Long 70

3.3 - Một số giải pháp 71

3.3.1 - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong Cty 71

3.3.2 - Tăng cường mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ 72

3.3.3 - Chính sách Marketing 73

Kết luận 77

Tài liệu tham khảo 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY