Luận văn Những giải pháp mở rộng cho vay kinh tế hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nga Sơn

MỤC LỤCChương IHộ gia đình và vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ gia đình I- Hộ gia đình và vai trò của kinh tế hộ gia đình đối với nền kinh tế .1 - Khái quát chung về hộ gia đình.2 - Vai trò của kinh tế hộ gia đình đối với nền sản xuất.3 -Nhu cầu vốn của hộ gia đình để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng các ngành nghề khácII - Vai trò cảu tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ gia đình.1 - Khái niệm Ngân hàng thương mại.2 - Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ gia đình.III - Những quy định chung về cho vay hộ gia đình.1 - Nguyên tắc cho vay.2 - Điều kiện vay vốn.3 - Đối tượng vay vốn.4 - Các biện pháp đảm bảo tiền vay.Chương IIThực trạng về cho vay hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn - Thanh Hoá I - Khái quát chung về tình hình kinh tế huyện Nga Sơn.1 - Tổng diện tích tự nhiên, đặc điểm về lao động, ngành nghề sản xuất chính.2 - Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong 3 năm 1996, 1997 và 1998.II - Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Nga Sơn đến năm 2000.1 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế .2 - Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được.III - Đặc điểm kinh tế hộ gia đình huyện Nga Sơn.1 - Tổng số hộ và cơ cấu hộ gia đình theo ngành sản xuất .2 - Đặc điểm kinh tế hộ gia đình .IV - Thực tiễn cho vay hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn trong 3 năm 1996, 1997 và 1998.A - Giới thiệu tổng quát về hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn.B - Thực trạng về cho vay hộ gia đình.1 - Phương pháp cho vay và huy động vốn.2 - Kết quả huy động vốn.3 - Kết quả cho vay.3.1 - Phân theo thành phần kinh tế . 3.2 - Mức đầu tư qua các năm cho kinh tế hộ gia đình.3.3 - Kết quả phân theo loại cho vay.3.4 - Kết quả phân theo ngành kinh tế.3.5 - Kết quả cho vay phân theo chất lượng tín dụng.V - Những mặt được trong cho vay hộ gia đình ở Ngân hàng Nga Sơn trong thời gian qua .VI - Những tồn tại trong cho vay hộ gia đình ở Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn .1 - Những tồn tại.2 - Nguyên nhân của những tồn tại.Chương IIINhững biện pháp nhằm thúc đẩy mở rộng cho vay hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn .I - Những kiến nghị thuộc về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho Ngân hàng cơ sở và khách hàng.II - Những kiến nghị đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương.III - Những kiến nghị về phía Ngân hàng nông nghiệp và PT8NT huyện Nga Sơn .IV - Những kiến nghị , đề xuất đối với hộ gia đình.

MỤC LỤC

Chương I

Hộ gia đình và vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ gia đình

I- Hộ gia đình và vai trò của kinh tế hộ gia đình đối với nền kinh tế .

1 - Khái quát chung về hộ gia đình.

2 - Vai trò của kinh tế hộ gia đình đối với nền sản xuất.

3 -Nhu cầu vốn của hộ gia đình để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng các ngành nghề khác

II - Vai trò cảu tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ gia đình.

1 - Khái niệm Ngân hàng thương mại.

2 - Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ gia đình.

III - Những quy định chung về cho vay hộ gia đình.

1 - Nguyên tắc cho vay.

2 - Điều kiện vay vốn.

3 - Đối tượng vay vốn.

4 - Các biện pháp đảm bảo tiền vay.

Chương II

Thực trạng về cho vay hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn - Thanh Hoá I - Khái quát chung về tình hình kinh tế huyện Nga Sơn.

1 - Tổng diện tích tự nhiên, đặc điểm về lao động, ngành nghề sản xuất chính.

2 - Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong 3 năm 1996, 1997 và 1998.

II - Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Nga Sơn đến năm 2000.

1 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

2 - Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được.

III - Đặc điểm kinh tế hộ gia đình huyện Nga Sơn.

1 - Tổng số hộ và cơ cấu hộ gia đình theo ngành sản xuất .

2 - Đặc điểm kinh tế hộ gia đình .

IV - Thực tiễn cho vay hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn trong 3 năm 1996, 1997 và 1998.

A - Giới thiệu tổng quát về hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn.

B - Thực trạng về cho vay hộ gia đình.

1 - Phương pháp cho vay và huy động vốn.

2 - Kết quả huy động vốn.

3 - Kết quả cho vay.

3.1 - Phân theo thành phần kinh tế .

3.2 - Mức đầu tư qua các năm cho kinh tế hộ gia đình.

3.3 - Kết quả phân theo loại cho vay.

3.4 - Kết quả phân theo ngành kinh tế.

3.5 - Kết quả cho vay phân theo chất lượng tín dụng.

V - Những mặt được trong cho vay hộ gia đình ở Ngân hàng Nga Sơn trong thời gian qua .

VI - Những tồn tại trong cho vay hộ gia đình ở Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn .

1 - Những tồn tại.

2 - Nguyên nhân của những tồn tại.

Chương III

Những biện pháp nhằm thúc đẩy mở rộng cho vay hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Nga Sơn .

I - Những kiến nghị thuộc về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho Ngân hàng cơ sở và khách hàng.

II - Những kiến nghị đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương.

III - Những kiến nghị về phía Ngân hàng nông nghiệp và PT8NT huyện Nga Sơn .

IV - Những kiến nghị , đề xuất đối với hộ gia đình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY