Luận văn Nhận dạng và những giải pháp xây dựng một số giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp và các giá trị văn hóa điển hình trong doanh nghiệp 31.1. Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị văn hóa doanh nghiệp 31.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 31.1.3 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong quá trình phát triển của doanh nghiệp 121.1.3.1 Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp 121.2 Các giá trị văn hóa điển hình trong doanh nghiệp 171.2.1 Triết lý kinh doanh 171.2.2 Thương hiệu của doanh nghiệp 191.2.3 Các truyền thống của doanh nghiệp 201.2.4 Môi trường làm việc của doanh nghiệp 211.3.1 Các yếu tố, giá trị văn hóa dân tộc 231.3.2 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 241.3.3 Sứ mệnh kinh doanh, tầm nhìn của doanh nghiệp 251.3.4 Các hệ thống tổ chức không chính thức trong doanh nghiệp 261.3.5 Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp 26Chương 2. Thực trạng công tác xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 282.1 Giới Thiệu Khái Quát Về Công Ty Cổ Phần Khóa Việt Tiệp 282.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 282.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 312.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 392.2 Nghiên cứu quá trình hình thành các giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phẩn Khóa Việt Tiệp 432.2.1 Tình hình xây dựng một số giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 432.2.2 Đánh giá quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần khóaViệt Tiệp 50CHƯƠNG 3. Một số giải pháp xây dựng các giá trị văn hóa điển hình tại công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 553.1 Định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 553.1.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp từ nay cho đến năm 2010 553.1.2 Một số định hướng phát triển giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 613.2 Các giải pháp đề xuất xây dựng giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 643.2.1 Phát triển triết lý kinh doanh, xây dựng thương hiệu cho công ty 643.2.2 Xây dựng phát triển đội ngũ nhân lực 653.2.3 Tạo dựng môi trường làm việc nhân văn 673.2.4 Tăng cường các hoạt động xã hội 683.2.5 Một số đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên 68KẾT LUẬN 72Danh mục tài liệu tham khảo 73

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp và các giá trị văn hóa điển hình trong doanh nghiệp 3

1.1. Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị văn hóa doanh nghiệp 3

1.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 3

1.1.3 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong quá trình phát triển của doanh nghiệp 12

1.1.3.1 Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp 12

1.2 Các giá trị văn hóa điển hình trong doanh nghiệp 17

1.2.1 Triết lý kinh doanh 17

1.2.2 Thương hiệu của doanh nghiệp 19

1.2.3 Các truyền thống của doanh nghiệp 20

1.2.4 Môi trường làm việc của doanh nghiệp 21

1.3.1 Các yếu tố, giá trị văn hóa dân tộc 23

1.3.2 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 24

1.3.3 Sứ mệnh kinh doanh, tầm nhìn của doanh nghiệp 25

1.3.4 Các hệ thống tổ chức không chính thức trong doanh nghiệp 26

1.3.5 Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp 26

Chương 2. Thực trạng công tác xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 28

2.1 Giới Thiệu Khái Quát Về Công Ty Cổ Phần Khóa Việt Tiệp 28

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 28

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 31

2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 39

2.2 Nghiên cứu quá trình hình thành các giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phẩn Khóa Việt Tiệp 43

2.2.1 Tình hình xây dựng một số giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 43

2.2.2 Đánh giá quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần khóaViệt Tiệp 50

CHƯƠNG 3. Một số giải pháp xây dựng các giá trị văn hóa điển hình tại công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 55

3.1 Định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 55

3.1.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp từ nay cho đến năm 2010 55

3.1.2 Một số định hướng phát triển giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 61

3.2 Các giải pháp đề xuất xây dựng giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 64

3.2.1 Phát triển triết lý kinh doanh, xây dựng thương hiệu cho công ty 64

3.2.2 Xây dựng phát triển đội ngũ nhân lực 65

3.2.3 Tạo dựng môi trường làm việc nhân văn 67

3.2.4 Tăng cường các hoạt động xã hội 68

3.2.5 Một số đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên 68

KẾT LUẬN 72

Danh mục tài liệu tham khảo 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY