Luận văn Nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta trong giai đoạn hiện nay

Trong công nghiệp đã có bước tiến khá rõ nét trong việc cơ cấu lại sản xuất, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, hình thành một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp kĩ thuật cao, tạo cơ sở ban đầu cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát huy lợi thế của từng ngành, từng sản phẩm duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao, gắn sản xuất với thị trường, sản phẩm tiêu thụ khá.Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm 2001 - 2005 là 15,4% cao hơn 2,3% so với kế hoạch đề ra. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng bình quân khoảng 10%/ năm. Sản xuất công nghiệp của các thành phần kinh tế đều phát triển khá. Khu vực kinh tế quốc doanh tăng bình quân khoảng 11% / năm, khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh tăng khoảng 19% /năm; khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nứơc ngoài tăng khoảng 19,5% /năm. Sự tham gia của các thành phần kinh tế trong sản xuất công nghiệp đã làm cho sản xuất công nghiệp mang tính đa dạng cả về quy mô sản xuất, trình độ công nghệ, chủng loại và chất lượng sản phẩm, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của các tầng lớp dân cư có mức độ thu nhập khác nhau .

Trong công nghiệp đã có bước tiến khá rõ nét trong việc cơ cấu lại sản xuất, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, hình thành một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp kĩ thuật cao, tạo cơ sở ban đầu cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát huy lợi thế của từng ngành, từng sản phẩm duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao, gắn sản xuất với thị trường, sản phẩm tiêu thụ khá.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm 2001 - 2005 là 15,4% cao hơn 2,3% so với kế hoạch đề ra. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng bình quân khoảng 10%/ năm. Sản xuất công nghiệp của các thành phần kinh tế đều phát triển khá. Khu vực kinh tế quốc doanh tăng bình quân khoảng 11% / năm, khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh tăng khoảng 19% /năm; khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nứơc ngoài tăng khoảng 19,5% /năm. Sự tham gia của các thành phần kinh tế trong sản xuất công nghiệp đã làm cho sản xuất công nghiệp mang tính đa dạng cả về quy mô sản xuất, trình độ công nghệ, chủng loại và chất lượng sản phẩm, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của các tầng lớp dân cư có mức độ thu nhập khác nhau .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY