Luận văn Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Kon Tum

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN NÚI 51.1. Đặc điểm cơ bản của nguồn nhân lực ở miền núi 5 1.2. Vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế - xã hội 21 1.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa phương 31 Chương 2:THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở KON TUM 392.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của Kon Tum từ khi thành lập đến nay 39 2.2. Thực trạng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Kon Tum 45 2.3. Một số nhận xét 57 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở KON TUM GIAI ĐOẠN 2006- 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2015 633.1. Quan điểm 63 3.2. Phương hướng 71 3.3. Những giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Kon Tum KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN NÚI 5

1.1. Đặc điểm cơ bản của nguồn nhân lực ở miền núi 5

1.2. Vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế - xã hội 21

1.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa phương 31

Chương 2:THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI Ở KON TUM 39

2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của Kon Tum từ khi thành lập đến nay 39

2.2. Thực trạng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Kon Tum 45

2.3. Một số nhận xét 57

Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở KON TUM GIAI ĐOẠN 2006- 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2015 63

3.1. Quan điểm 63

3.2. Phương hướng 71

3.3. Những giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Kon Tum KẾT LUẬN 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY