Luận văn Ngôn ngữ thơ tình Nguyễn Bính

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Lịch sử vấn đề 23. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 64. Phương pháp nghiên cứu 75. Cái mới của đề tài 76. Cấu trúc của luận văn 7Chương 1. Một số giới thuyết liên quan đến đề tài 81.1. Thơ và ngôn ngữ thơ 81.1.1. Sự khác biệt giữa thơ và văn xuôi 81.1.2. Đặc trưng của ngôn ngữ thơ 101.1.3. Các lớp từ giàu màu sắc biểu cảm trong thi ca Việt Nam 121.1.4. Các biện pháp tu từ thường dùng trong thơ ca 141.2. Nguyễn Bính - cuộc đời về thơ ca 201.2.1. Cuộc đời và tác phẩm 201.2.2. Thơ tình trong thơ Nguyễn Bính 21Chương 2. Cấu trúc và âm điệu thơ tình Nguyễn Bính 262.1. Các thể thơ tiêu biểu trong thơ tình Nguyễn Bính 262.1.1. Kết quả thống kê phân loại về thể thơ 262.1.2. Tổ chức của bài thơ tình Nguyễn Bính 472.1.3. Khổ thơ trong thơ tình Nguyễn Bính 492.2. Âm điệu trong thơ tình Nguyễn Bính 532.2.1. Vần điệu trong thơ tình Nguyễn Bính 562.2.2. Nhịp điệu trong thơ tình Nguyễn Bính 582.2.3. Thanh điệu trong thơ tình Nguyễn Bính 60* Tiểu kết chương 2 61Chương 3. Ngữ nghĩa của ngôn ngữ thơ tình Nguyễn Bính 623.1. Từ ngữ giàu giá trị biểu cảm trong thơ tình Nguyễn Bính 623.1.1. Từ láy âm trong thơ tình Nguyễn Bính 623.1.2. Từ tình thái trong thơ tình Nguyễn Bính 643.1.3. Từ địa phương trong thơ tình Nguyễn Bính 693.1.4. Từ khẩu ngữ trong thơ tình Nguyễn Bính 713.2. Từ ngữ biểu thị tình yêu trong thơ tình Nguyễn Bính 723.2.1. Động từ biểu thị tình yêu 733.2.2. Danh từ biẻu thị tình yêu 903.2.3. Cụm từ biểu thị tình yêu trong thơ tình Nguyễn Bính 923.3. Các biện pháp tu từ thường dùng trong thơ tình Nguyễn Bính 983.3.1. Biện pháp ẩn dụ 983.3.2. Biện pháp so sánh 1003.3.3. Biện pháp đối 1053.3.4. Biện pháp điệp 107* Tiểu kết chương 3 109KẾT LUẬN 110TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Lịch sử vấn đề 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 6

4. Phương pháp nghiên cứu 7

5. Cái mới của đề tài 7

6. Cấu trúc của luận văn 7

Chương 1. Một số giới thuyết liên quan đến đề tài 8

1.1. Thơ và ngôn ngữ thơ 8

1.1.1. Sự khác biệt giữa thơ và văn xuôi 8

1.1.2. Đặc trưng của ngôn ngữ thơ 10

1.1.3. Các lớp từ giàu màu sắc biểu cảm trong thi ca Việt Nam 12

1.1.4. Các biện pháp tu từ thường dùng trong thơ ca 14

1.2. Nguyễn Bính - cuộc đời về thơ ca 20

1.2.1. Cuộc đời và tác phẩm 20

1.2.2. Thơ tình trong thơ Nguyễn Bính 21

Chương 2. Cấu trúc và âm điệu thơ tình Nguyễn Bính 26

2.1. Các thể thơ tiêu biểu trong thơ tình Nguyễn Bính 26

2.1.1. Kết quả thống kê phân loại về thể thơ 26

2.1.2. Tổ chức của bài thơ tình Nguyễn Bính 47

2.1.3. Khổ thơ trong thơ tình Nguyễn Bính 49

2.2. Âm điệu trong thơ tình Nguyễn Bính 53

2.2.1. Vần điệu trong thơ tình Nguyễn Bính 56

2.2.2. Nhịp điệu trong thơ tình Nguyễn Bính 58

2.2.3. Thanh điệu trong thơ tình Nguyễn Bính 60

* Tiểu kết chương 2 61

Chương 3. Ngữ nghĩa của ngôn ngữ thơ tình Nguyễn Bính 62

3.1. Từ ngữ giàu giá trị biểu cảm trong thơ tình Nguyễn Bính 62

3.1.1. Từ láy âm trong thơ tình Nguyễn Bính 62

3.1.2. Từ tình thái trong thơ tình Nguyễn Bính 64

3.1.3. Từ địa phương trong thơ tình Nguyễn Bính 69

3.1.4. Từ khẩu ngữ trong thơ tình Nguyễn Bính 71

3.2. Từ ngữ biểu thị tình yêu trong thơ tình Nguyễn Bính 72

3.2.1. Động từ biểu thị tình yêu 73

3.2.2. Danh từ biẻu thị tình yêu 90

3.2.3. Cụm từ biểu thị tình yêu trong thơ tình Nguyễn Bính 92

3.3. Các biện pháp tu từ thường dùng trong thơ tình Nguyễn Bính 98

3.3.1. Biện pháp ẩn dụ 98

3.3.2. Biện pháp so sánh 100

3.3.3. Biện pháp đối 105

3.3.4. Biện pháp điệp 107

* Tiểu kết chương 3 109

KẾT LUẬN 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY