Luận văn Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển du lịch khu vực nam tỉnh Nghệ An

LỜI CAM ĐOAN.i

MỤC LỤC .v

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.v

DANH MỤC HÌNH BẢN ĐỒ .viii

DANH MỤC BẢNG BIỂU .ix

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ

VỀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH.5

1.1.Tổng quan các công trình nghiên cứu về tài nguyên du lịch.5

1.1.1. Trên thế giới .5

1.1.2. Tại Việt Nam .12

1.1.3. Tại địa bàn nghiên cứu .17

1.2. Cơ sở lý luận.20

1.2.1. Tài nguyên du lịch.20

1.2.2. Đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên du lịch .25

1.2.3. Phân vùng địa lý tự nhiên.28

1.2.4. Tổ chức lãnh thổ du lịch.29

1.3. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu.33

1.3.1. Quan điểm nghiên cứu .33

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu.35

CHƯƠNG 2ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN, KINH TẾ XÃ HỘI – CƠ

SỞ PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU VỰC NAM TỈNH NGHỆ AN.37

2.1. Điều kiện tự nhiên: .37

2.1.1.Vị trí địa lí .37

2.1.2. Địa hình .40

2.1.3. Khí hậu .42

2.2. Tài nguyên du lịch .45

2.2.1. Tài nguyên thiên nhiên. .45

2.2.2. Tài nguyên nhân văn: .47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY