Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình MM5 vào dự báo thời tiết mùa mưa khu vực nam trung bộ

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU . 1 Chương 1. TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH SỐ DỰ BÁO THỜI TIẾT Ở VIỆT NAM 3 1.1 Các mô hình số dự báo thời tiết ở Việt Nam . 3 1.1.1 Mô hình HRM 3 1.1.2 Mô hình RAMS . 4 1.1.3 Mô hình ETA . 5 1.1.4 Mô hình WRF 6 1.2 Mô hình MM5 và ứng dụng trong dự báo thời tiết ở Việt Nam và trên Thế giới 7 1.2.1 Trên thế giới . 8 1.2.2 Ở Việt Nam 10 Chương 2. MÔ HÌNH KHÍ TƯỢNG ĐỘNG LỰC QUY MÔ VỪA MM5 13 2.1 Hệ các phương trình thủy nhiệt động lực học của mô hình MM5 13 2.2 Tham số hóa Vật lý 17 2.2.1 Tham số hóa đối lưu 17 2.2.2 Tham số hóa vi vật lý mây 19 2.2.3 Tham số hóa bức xạ 20 2.2.4 Tham số hóa lớp biên hành tinh (PBL) 20 2.2.5 Các sơ đồ (mô hình) đất 21 2.3 Điều kiện biên và điều kiện ban đầu 22 2.4 Hệ tọa độ ngang và đứng 23 2.5 Cấu trúc của mô hình MM5 25 2.5.1 Mô đun TERRAIN 26 2.5.2 Mô đun REGRID 26 2.2.3 Mô đun INTERPF 28 2.2.4 Mô đun MM5 28 2.6. Các dạng sản phẩm của mô hình MM5 28 Chương 3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH 31 3.1 Thiết kế thí nghiệm 31 3.1.1 Lựa chọn miền tính và độ phân giải 31 3.1.2 Lựa chọn các tham số Vật lý 32 3.1.3 Nguồn số liệu. 33 3.1.4 Mô tả thí nghiệm . 33 3.2. Các phương pháp đánh giá 34 3.2.1. Đánh giá trực quan . 34 3.2.2. Đánh giá thông qua các chỉ số thống kê . 35 3.3. Độ nhạy của các sơ đồ TSHĐL với các hình thế thời tiết gây mưa lớn 37 3.4. Khả năng dự báo mưa lớn . 45 3.5. Khả năng dự báo nghiệp vụ 64 3.5.1. Trường mưa 65 3.5.2. Trường Nhiệt độ (2m) 68 3.5.3. Tốc độ gió (độ cao 10m) 70 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74 PHỤ LỤC 76

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH SỐ DỰ BÁO THỜI TIẾT Ở VIỆT NAM 3

1.1 Các mô hình số dự báo thời tiết ở Việt Nam . 3

1.1.1 Mô hình HRM 3

1.1.2 Mô hình RAMS . 4

1.1.3 Mô hình ETA . 5

1.1.4 Mô hình WRF 6

1.2 Mô hình MM5 và ứng dụng trong dự báo thời tiết ở Việt Nam và trên Thế giới 7

1.2.1 Trên thế giới . 8

1.2.2 Ở Việt Nam 10

Chương 2. MÔ HÌNH KHÍ TƯỢNG ĐỘNG LỰC QUY MÔ VỪA MM5 13

2.1 Hệ các phương trình thủy nhiệt động lực học của mô hình MM5 13

2.2 Tham số hóa Vật lý 17

2.2.1 Tham số hóa đối lưu 17

2.2.2 Tham số hóa vi vật lý mây 19

2.2.3 Tham số hóa bức xạ 20

2.2.4 Tham số hóa lớp biên hành tinh (PBL) 20

2.2.5 Các sơ đồ (mô hình) đất 21

2.3 Điều kiện biên và điều kiện ban đầu 22

2.4 Hệ tọa độ ngang và đứng 23

2.5 Cấu trúc của mô hình MM5 25

2.5.1 Mô đun TERRAIN 26

2.5.2 Mô đun REGRID 26

2.2.3 Mô đun INTERPF 28

2.2.4 Mô đun MM5 28

2.6. Các dạng sản phẩm của mô hình MM5 28

Chương 3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH 31

3.1 Thiết kế thí nghiệm 31

3.1.1 Lựa chọn miền tính và độ phân giải 31

3.1.2 Lựa chọn các tham số Vật lý 32

3.1.3 Nguồn số liệu. 33

3.1.4 Mô tả thí nghiệm . 33

3.2. Các phương pháp đánh giá 34

3.2.1. Đánh giá trực quan . 34

3.2.2. Đánh giá thông qua các chỉ số thống kê . 35

3.3. Độ nhạy của các sơ đồ TSHĐL với các hình thế thời tiết gây mưa lớn 37

3.4. Khả năng dự báo mưa lớn . 45

3.5. Khả năng dự báo nghiệp vụ 64

3.5.1. Trường mưa 65

3.5.2. Trường Nhiệt độ (2m) 68

3.5.3. Tốc độ gió (độ cao 10m) 70

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74

PHỤ LỤC 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY