Luận văn Nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

MỤC LỤCMỞ ĐẦU:. 011. Tính cấp thiết của để tài:. 012. Mục tiêu của đề tài:. 023. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:. 03Chương 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI: . 041.1. Cơ sở khoa học của đề tài: . 041.2. Nguồn gốc của cây cam: . 041.3. Giới thiệu một số giống cam đang trồng phổ biến ở Việt Nam.081.4. Một số yêu cầu về sinh thái và dinh dưỡng của cây cam: .111.5. Tình hình sản xuất cam trên thế giới và trong nước: .151.6. Giới thiệu các vùng trồng cam trong nước:.211.7. Nghiên cứu về cây cam: .271.7.1. Đặc điểm thực vật học của cây cam:.271.7.2. Nghiên cứu về chọn tạo giống và phương pháp nhân giống.311.7.3. Nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng và công dụng của quả cam.35Chương 2VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 372.1. Vật liệu nghiên cứu: . 372.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. . 37Chương 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN: . 423.1. Điều kiện tự nhiên và tính chất đất trồng cam của huyện Hàm Yên. 423.1.1. Vị trí địa lí.423.1.2. Địa hình, địa mạo.423.1.3. Điều kiện khí hậu.433.1.4. Tính chất đất trồng cam của huyện Hàm Yên .443.2. Tình hình sản xuất cam của huyện Hàm Yên. 52 3.2.1. Diện tích sản xuất cam của toàn huyện năm 2005, 2006, 2007.523.2.2. Diện tích cam chia theo độ tuổi năm 2007.543.3. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú.563.3.1. Kết quả điều tra tuyển chọn cây cam ưu tú.563.3.1.1. Nguồn gốc, vị trí, đất đai của cây cam được tuyển chọn:. 573.3.1.2. Đặc điểm hình thái của các cây cam được tuyển chọn:. 583.3.1.3. Số quả và năng suất quả ở các cây được tuyển chọn: .603.3.1.4. Đặc điểm về kích thước, màu sắc và tỷ lệ ăn được của quả: . . . 623.3.1.5. Đặc điểm quả của các cây cam tuyển chọn: . 633.3.1.6. Một số chỉ tiêu lý tính quả của các cây cam được tuyển chọn 653.3.1.7. Một số chỉ tiêu sinh hoá quả của các cây tuyển chọn . .673.3.1.8. Tình hình sâu, bệnh hại đối với các cây ưu tú được tuyển chọn 693.3.2. Tổng hợp kết quả tuyển chọn cây cam ưu tú . 71Chương 4:KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ: . 75Kết luận: . 75Đề nghị: . 76TÀI LIỆU THAM KHẢO: . 77

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU:. 01

1. Tính cấp thiết của để tài:. 01

2. Mục tiêu của đề tài:. 02

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:. 03

Chương 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI: . 04

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài: . 04

1.2. Nguồn gốc của cây cam: . 04

1.3. Giới thiệu một số giống cam đang trồng phổ biến ở Việt Nam.08

1.4. Một số yêu cầu về sinh thái và dinh dưỡng của cây cam: .11

1.5. Tình hình sản xuất cam trên thế giới và trong nước: .15

1.6. Giới thiệu các vùng trồng cam trong nước:.21

1.7. Nghiên cứu về cây cam: .27

1.7.1. Đặc điểm thực vật học của cây cam:.27

1.7.2. Nghiên cứu về chọn tạo giống và phương pháp nhân giống.31

1.7.3. Nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng và công dụng của quả cam.35

Chương 2VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 37

2.1. Vật liệu nghiên cứu: . 37

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. . 37

Chương 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN: . 42

3.1. Điều kiện tự nhiên và tính chất đất trồng cam của huyện Hàm Yên. 42

3.1.1. Vị trí địa lí.42

3.1.2. Địa hình, địa mạo.42

3.1.3. Điều kiện khí hậu.43

3.1.4. Tính chất đất trồng cam của huyện Hàm Yên .44

3.2. Tình hình sản xuất cam của huyện Hàm Yên. 52

3.2.1. Diện tích sản xuất cam của toàn huyện năm 2005, 2006, 2007.52

3.2.2. Diện tích cam chia theo độ tuổi năm 2007.54

3.3. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú.56

3.3.1. Kết quả điều tra tuyển chọn cây cam ưu tú.56

3.3.1.1. Nguồn gốc, vị trí, đất đai của cây cam được tuyển chọn:. 57

3.3.1.2. Đặc điểm hình thái của các cây cam được tuyển chọn:. 58

3.3.1.3. Số quả và năng suất quả ở các cây được tuyển chọn: .60

3.3.1.4. Đặc điểm về kích thước, màu sắc và tỷ lệ ăn được của quả: . . . 62

3.3.1.5. Đặc điểm quả của các cây cam tuyển chọn: . 63

3.3.1.6. Một số chỉ tiêu lý tính quả của các cây cam được tuyển chọn 65

3.3.1.7. Một số chỉ tiêu sinh hoá quả của các cây tuyển chọn . .67

3.3.1.8. Tình hình sâu, bệnh hại đối với các cây ưu tú được tuyển chọn 69

3.3.2. Tổng hợp kết quả tuyển chọn cây cam ưu tú . 71

Chương 4:KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ: . 75

Kết luận: . 75

Đề nghị: . 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO: . 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY