Luận văn Nghiên cứu tổng hợp nhựa epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu thực vật và ứng dụng làm vật liệu composite

Mẫu nhựa epoxy thương phẩm được khảo sát phổ hồng ngoại cho kết quả như ở Hình 3.2.

Từ kết quả đo phổ hồng ngoại trên (Hình 3.2), ta thấy ở vị trí peak hấp thụ 3500cm-1 đặc trưng

cho dao động hoá trị của liên kết OH, ở peak hấp thụ 3057 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị của liên

kết C-H của vòng oxirane, ở peak hấp thụ trải rộng từ 2965 – 2873 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị

của liên kết C-H của CH2, CH của aromatic và aliphatic, ở peak hấp thụ 1608 cm-1 đặc trưng cho dao

động hóa trị của liên kết C=C của vòng thơm, ở peak hấp thụ 1509 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị

của liên kết C-C của vòng thơm, ở peak hấp thụ 1036 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị của liên kết CO-C của ether, ở peak hấp thụ 915 cm-1 là đặc trưng dao động hóa trị của liên kết của C-O trong nhóm

oxirane và ở peak hấp thụ 772 cm-1 là đặc trưng dao động hóa trị của nhóm CH2 [18].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY