Luận văn Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu ns - Tio2/bentonit và fenstio2/bentonit để xử lý phẩm màu db71 trong môi trường nước

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các hình ảnh

Danh mục các bảng biểu

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.3

1. 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC HỢP CHẤT MÀU AZO VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ

LÝ.3

1.1.1. Tổng quan về các hợp chất màu azo .3

1.1.2. Giới thiệu một số thành tựu xử lý các hợp chất màu azo.7

1.2. VẬT LIỆU TiO2 VÀ TiO2 BIẾN TÍNH.10

1.2.1. Vật liệu nano TiO2.10

1.2.2. Cơ chế quang hóa của nano TiO2 trong xử lý chất ô nhiễm .13

1.2.3. Vật liệu nano TiO2 biến tính.17

1.2.3.1. Vật liệu nano TiO2 pha tạp kim loại.18

1.2.3.2. Vật liệu nano TiO2 pha tạp phi kim.19

1.2.3.3. Vật liệu nano TiO2 được biến tính bởi hỗn hợp .19

1.3. BENTONIT VÀ BENTONIT CHỐNG TiO2 BIẾN TÍNH.20

1.3.1. Bentonit .20

1.3.1.1. Cấu trúc tinh thể và thành phần hoá học của montmorillonit .21

1.3.1.2 Các tính chất của bentonit .22

1.3.2. Bentonit chống kim loại .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY