Luận văn Nghiên cứu tích hợp các vấn đề môi trường và các yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - Xã hội tỉnh hà tĩnh đến năm 2020 nhằm phát triển bền vững

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn.ii

Mục lục .i

Danh mục chữ viết tắt.i

Danh mục bảng.i

Danh mục hình.iii

MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu của luận án .3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4

4. Luận điểm bảo vệ .7

5. Điểm mới của luận án .7

6. Ý nghĩa của luận án.8

7. Bố cục của luận án .9

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.9

1.1. Sự cần thiết phải xem xét các vấn đề môi trƯờng và biến đổi khí hậu

trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội .10

1.1.1. Yêu cầu phát triển bền vững.10

1.1.2. Tích hợp môi trường và biến đổi khí hậu góp phần nâng cao hiệu

quả của công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và

phát triển bền vững kinh tế - xã hội .12

1.2. Thực hiện tích hợp môi trƯờng và biến đổi khí hậu.14

1.2.1. Tích hợp môi trường và biến đổi khí hậu trên thế giới .14

1.2.2. Tích hợp môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam.16

1.3. Chỉ tiêu tích hợp môi trƯờng và biến đổi khí hậu.22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY