Luận văn Nghiên cứu sự phân bố hàm lượng asen trong nước ngầm và trầm tích tại khu vực tây bắc Hà Nội

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT. iii

DANH MỤC BẢNG. iv

DANH MỤC HÌNH .v

MỞ ĐẦU.1

Chương 1 – TỔNG QUAN .3

1.1. Ô nhiễm asen trong nước ngầm trên thế giới và Việt Nam .3

1.1.1. Ô nhiễm asen trên thế giới .4

1.1.2. Ô nhiễm asen tại Việt Nam .10

1.2. Asen trong đất, trầm tích và khoáng .13

1.3. Các giả thuyết về sự hình thành asen trong nước ngầm .17

1.3.1. Cơ chế giải phóng As từ các khoáng sắt oxit dưới điều kiện khử .18

1.3.2. Cơ chế cạnh tranh vị trí hấp phụ .20

1.3.3. Quá trình oxi hóa quặng pyrit .21

1.3.4. Các giả thuyết khác về cơ chế giải phóng asen vào tầng chứa nước .22

1.4. Phương pháp phân tích asen trên các pha rắn trong trầm tích .24

Chương 2 – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .31

2.1. Địa điểm nghiên cứu .31

2.2. Đối tượng và nội dung nghiên cứu.32

2.3. Phương pháp nghiên cứu.34

2.3.1. Phương pháp lấy mẫu.34

2.3.2. Phương pháp phân tích.37

2.3.3. Phương pháp chiết trầm tích .39

2.4. Phương pháp xử lí số liệu.42

2.5. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất nghiên cứu .42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY