Luận văn Nghiên cứu sử dụng hợp lý phân hữu cơ kết hợp phân khoáng đối với cây lúa trên đất bạc màu Bắc Giang

Mục lụcTrang phụ bìa TrangLời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục, các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các đồ thị MỞ ĐẦU 1CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 41.1. Cơ sở khoa học 41.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thâ m canh lúa 51.3. Tổng quan về đất bạc màu 81.3. Những nghiên cứu về phân bón cho lúa 101.3.1. Những nghiên cứu về phân bón cho lúa trên thế giới 101.3.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam . 16CHưƠNG 2: ĐỐI TưỢNG, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU282.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 282.2. Địa điểm và thời gian thực hiện 292.3. Nội dung nghiên cứu 292.4. Phương pháp nghiên cứu 302.5. Phạm vi nghiên cứu. 36CHưƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUÂN 383.1. Điều kiện tự nhiên – Khí hậu thời tiết tỉnh Bắc Giang 383.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp . 413.3. Kết quả điều tra tình hình sử dụng phân bón và năng suất lúa 42 3.4. Kết quả sử dụng phối hợp phân hữu cơ và phân khoáng . 443.4.1. Ảnh hưởng của bón phối hợp phân hữu cơ và phân khoáng đếnsinh trưởng, phát triển .443.4.2. Ảnh hưởng của bón phối hợp phân hữu cơ và phân khoáng đếncác yếu tố cấu thành năng suất và năng suất .533.4.3. Hiệu suất sử dụng phân chuồng đối với cây lúa . 653.4.4. Hiệu quả nông học của việc bón phối hợp 683.4.5. Ảnh hưởng của bón kết hợp phân khoáng và phân hữu cơ đếnmột số tính chất đất sau thí nghiệm 733.4.5. Ảnh hưởng của bón kết hợp phân khoáng và phân hữu cơ đếncân bằng dinh dưỡng 76CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 794.1. Kết luận 794.2. Đề nghị 81TÀI LIỆU THAM KHẢO 82PHỤ LỤC 89

Mục lục

Trang phụ bìa Trang

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục, các ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các đồ thị

MỞ ĐẦU 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1. Cơ sở khoa học 4

1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thâ m canh lúa 5

1.3. Tổng quan về đất bạc màu 8

1.3. Những nghiên cứu về phân bón cho lúa 10

1.3.1. Những nghiên cứu về phân bón cho lúa trên thế giới 10

1.3.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam . 16

CHưƠNG 2: ĐỐI TưỢNG, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU28

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 28

2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện 29

2.3. Nội dung nghiên cứu 29

2.4. Phương pháp nghiên cứu 30

2.5. Phạm vi nghiên cứu. 36

CHưƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUÂN 38

3.1. Điều kiện tự nhiên – Khí hậu thời tiết tỉnh Bắc Giang 38

3.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp . 41

3.3. Kết quả điều tra tình hình sử dụng phân bón và năng suất lúa 42

3.4. Kết quả sử dụng phối hợp phân hữu cơ và phân khoáng . 44

3.4.1. Ảnh hưởng của bón phối hợp phân hữu cơ và phân khoáng đến

sinh trưởng, phát triển .44

3.4.2. Ảnh hưởng của bón phối hợp phân hữu cơ và phân khoáng đến

các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất .53

3.4.3. Hiệu suất sử dụng phân chuồng đối với cây lúa . 65

3.4.4. Hiệu quả nông học của việc bón phối hợp 68

3.4.5. Ảnh hưởng của bón kết hợp phân khoáng và phân hữu cơ đến

một số tính chất đất sau thí nghiệm 73

3.4.5. Ảnh hưởng của bón kết hợp phân khoáng và phân hữu cơ đến

cân bằng dinh dưỡng 76

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 79

4.1. Kết luận 79

4.2. Đề nghị 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

PHỤ LỤC 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY