Luận văn Nghiên cứu phương án kỹ thuật kết nối mạng NGN của VNPT với mạng của các doanh nghiệp viễn thông khác

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT TRONG VIỆC KẾT NỐI LIÊN MẠNG 3

1.1. Giao diện kết nối: 3

1.1.1. Điểm đấu chuyển kết nối báo hiệu: 4

1.1.2. Điểm đấu chuyển lưu lượng: 4

1.2. Vấn đề báo hiệu điều khiển cuộc gọi và định tuyến IP trong quá trình kết nối liên mạng: 5

1.2.1. Các giao thức báo hiệu: 5

1.2.2. Định hướng các chuẩn giao thức báo hiệu sử dụng cho mạng NGN: 7

1.3. Vấn đề đánh số (numbering) trong kết nối liên mạng: 9

1.3.1. Cơ sở để xây dựng kế hoạch đánh số: 9

1.3.2. Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch đánh số: 9

1.3.2.1. Kế hoạch đánh số quốc gia 10

1.3.2.2. Kế hoạch đánh số quốc tế 11

1.3.3. Đánh số trong mạng NGN: 13

1.3.3.1. Yêu cầu đánh số áp dụng cho các ứng dụng NGN 13

1.3.3.2. Đánh số theo E.164 trong mạng NGN 14

1.4. Tín hiệu đồng bộ và định thời trong quá trình kết nối liên mạng: 17

1.5. Bảo mật mạng trong quá trình kết nối liên mạng: 20

1.5.1. Nội dung bảo mật: 21

1.5.1.1. Bảo mật mạng: 21

1.5.1.2. Bảo mật các giao thức điều khiển và truyền thông TCP/IP: 21

1.5.1.3. Bảo mật các phần tử chức năng mạng: 23

1.5.2. Nguyên tắc bảo mật: 27

1.5.3. Một số biện pháp hỗ trỡ bảo mật: 28

1.6. Vấn đề tính cước trong quá trình kết nối liên mạng. 30

1.6.1. Qui trình nghiệp vụ tính cước 30

1.6.2. Các cuộc gọi qua mạng NGN: 30

1.6.3. Các phương pháp chung để phân tích đánh giá chất lượng ghi, xử lý và tính cước cho các cuộc gọi thoại qua mạng NGN: 31

1.6.4. Kiểm tra, đánh giá chất lượng tính cước của điểm tính cước 33

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG MẠNG NGN CỦA VNPT, CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC VÀ CÁC KẾT NỐI MẠNG HIỆN CÓ 37

2.1. Mạng NGN của VNPT 37

2.1.1. Các thiết bị chính trong mạng VNPT 37

2.1.2. Các giao thức chính của mạng 52

2.2. Mạng NGN của Viettel: 54

2.3. Phương án kết nối hiện tại: 55

2.3.1. Các kết nối cung cấp dịch vụ VoIP: 56

2.3.1.1. Dịch vụ thoại + fax liên tỉnh: 56

2.3.1.2. Các dịch vụ VoIP thông minh: Prepaid Card Service (1719), Toll Free Service (1800), Premiem Services (1900): 57

2.3.1.3. Một số kết nối VoIP cúa các doanh nghiệp khác: 58

2.3.2. Các kết nối liên mạng khác trên mạng NGN: 62

2.3.2.1. Kết nối cung cấp dịch vụ mạng MegaWan 62

2.3.2.2. Kết nối cung cấp dịch vụ Mega VNN 63

2.4 Đánh giá sự phát triển mạng NGN của VNPT, những tồn tại trong kết nối: 64

2.4.1. Kiến trúc mạng còn phân mảng và trùng lặp: 68

2.4.2. Mạng đang chạy quá tải và mức độ rủi ro khá cao: 68

2.4.3 Chính sách routing đã phải thay đổi so với thiết kế ban đầu: 69

2.4.4. Vấn đề kết nối để mở rộng hạ tầng mạng chưa được quan tâm: 69

2.4.5. Vấn đề hội tụ mạng di động và cố định: 69

2.4.6. Vấn đề VoIP đi quốc tế: 69

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KẾT NỐI 70

3.1. Mạng NGN của VNPT cần được hợp nhất. Một kiến trúc mạng tổng thể hợp lý sẽ quyết định rất lớn đến việc tối ưu lưu lượng để phân tải, trong đó có cả việc liên kết mạng ngoài để mở rộng dịch vụ. 70

3.2. Xây dựng và kiến nghị với chính phủ các cơ chế chính sách hợp lý trong việc liên kết chia sẻ tài nguyên và dịch vụ với các doanh nghiệp viễn thông khác. 71

3.3. Đề xuất phương án kết nối: 71

3.3.1. Phương án kết nối với các doanh nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng mạng như Viettel, EVN, FPT, v.v: 71

3.3.2. Phương án kết nối với các doanh nghiệp không có cơ sở hạ tầng mạng: 72

3.3.3. Đề xuất phương án kết nối liên mạng cho VoIP qua giao diện Ethernet, áp dụng trên đối tượng cụ thể là kết nối VoIP VNPT với VoIP VTI đi quốc tế, một điểm cần hoàn thiện trên mạng NGN của VNPT: 72

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

PHỤ LỤC 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY