Luận văn Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

MỤC LỤCMở đầu . 1Chương 1: TỔNG QUAN . 31.1 Giới thiệu chung về một số ion kim loại nặng . 31.1.1. Các kim loại nặng . 31.1.2. Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng . 51.1.3 Tác dụng sinh hóa kim loại nặng đối với con người và môi trường .51.2. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ . 61.2.1. Các khái niệm . 61.2.2. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ . 91.3. Giới thiệu về nguyên liệu vỏ lạc . 151.3.1.Thành phần và tính chất của vỏ lạc . 151.3.2. Một số hướng nghiên cứu vỏ lạc làm VLHP . 171.4.Giới thiệu sơ lược về phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) . 171.4.1.Nguyên tắc . 171.4.2. Điều kiện nguyên tử hóa mẫu .191.4.3. Cường độ vạch phổ hấp thụ nguyên tử 191.4.4. Phương pháp đường chuẩn .201.4.5. Ưu điểm của phép đo 21Chương 2: THỰC NGHIỆM . 222.1. Thiết bị và hóa chất . 222.1.1. Thiết bị . 222.1.2. Hóa chất . 222.2. Chế tạo VLHP từ nguyên liệu vỏ lạc . 23 2.3. Các điều kiện tối ưu để xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử . 242.4 Khảo sát khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của VLHP chế tạo từ vỏ lạc bằng phương pháp hấp phụ động trên cột 282.4.1. Chuẩn bị cột hấp phụ 282.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng .292.4.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu chất bị hấp phụ . 362.5. Khảo sát khả năng thu hồi một số ion kim loại nặng .442.5.2. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng giải hấp các ion Cu2+, Pb2+và Ni . 442.5.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit HNO3đến sự thu hồi các ion kim loại Cu2+và Pb2+.482.6 Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu vỏ lạc .522.6.1 Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu 522.7 Khảo sát khả năng tái sử dụng VLHP.612.8 Khảo sát khả năng tách loại và thu hồi ion Ni2+trong nước thải nhà máy Z159 bằng phương pháp hấp phụ trên VLHP chế tạo từ vỏ lạc . 642.8.1 Khảo sát khả năng tách loại của ion Ni2+. 642.8.2 Khảo sát khả năng giải hấp của ion Ni2+. 65KẾT LUẬN . 67TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69

MỤC LỤC

Mở đầu . 1

Chương 1: TỔNG QUAN . 3

1.1 Giới thiệu chung về một số ion kim loại nặng . 3

1.1.1. Các kim loại nặng . 3

1.1.2. Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng . 5

1.1.3 Tác dụng sinh hóa kim loại nặng đối với con người và

môi trường .5

1.2. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ . 6

1.2.1. Các khái niệm . 6

1.2.2. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ . 9

1.3. Giới thiệu về nguyên liệu vỏ lạc . 15

1.3.1.Thành phần và tính chất của vỏ lạc . 15

1.3.2. Một số hướng nghiên cứu vỏ lạc làm VLHP . 17

1.4.Giới thiệu sơ lược về phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) . 17

1.4.1.Nguyên tắc . 17

1.4.2. Điều kiện nguyên tử hóa mẫu .19

1.4.3. Cường độ vạch phổ hấp thụ nguyên tử 19

1.4.4. Phương pháp đường chuẩn .20

1.4.5. Ưu điểm của phép đo 21

Chương 2: THỰC NGHIỆM . 22

2.1. Thiết bị và hóa chất . 22

2.1.1. Thiết bị . 22

2.1.2. Hóa chất . 22

2.2. Chế tạo VLHP từ nguyên liệu vỏ lạc . 23

2.3. Các điều kiện tối ưu để xác định hàm lượng một số ion kim

loại nặng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử . 24

2.4 Khảo sát khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của VLHP chế tạo

từ vỏ lạc bằng phương pháp hấp phụ động trên cột 28

2.4.1. Chuẩn bị cột hấp phụ 28

2.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng .29

2.4.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu chất bị hấp phụ . 36

2.5. Khảo sát khả năng thu hồi một số ion kim loại nặng .44

2.5.2. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng giải hấp các ion Cu2+, Pb2+và Ni . 44

2.5.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit HNO3đến sự thu hồi các ion kim loại Cu2+và Pb2+.48

2.6 Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu vỏ lạc .52

2.6.1 Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu 52

2.7 Khảo sát khả năng tái sử dụng VLHP.61

2.8 Khảo sát khả năng tách loại và thu hồi ion Ni2+trong nước thải

nhà máy Z159 bằng phương pháp hấp phụ trên VLHP chế tạo từ vỏ lạc . 64

2.8.1 Khảo sát khả năng tách loại của ion Ni2+. 64

2.8.2 Khảo sát khả năng giải hấp của ion Ni2+. 65

KẾT LUẬN . 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY