Luận văn Nghiên cứu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

MỤC LỤC 1. Mở đầu11.1. Tính cấp thiết của đề tài11.2. Mục đích - yêu cầu31.3. Phạm vi nghiên cứu32. Tổng quan vấn đề nghiên cứu42.1. Giá đất tính bồi thường42.2. Xác định giá đất tính bồi thường đất ở một số nước2.3. Một số vấn đề cơ bản bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở nước ta2.4. Khái quát về giá đất bồi thường trên địa bàn Thành phố Hà nội3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu3.1. Nội dung nghiên cứu3.2. Phương pháp nghiên cứu3.3. Phạm vi nghiên cứu4. Kết quả nghiên cứu4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội quận Hoàng Mai4.1.1. Điều kiện tự nhiên4.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội4.2. Tình hình chung về công tác công tác quản lý đất đai và công tác bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai4.2.1. Sơ lược tình hình quản lý đất đai của UBND quận Hoàng Mai4.2.2. Chủ trương xây dựng giá đất trong bồi thường4.2.3. Các chính sách đối với công tác bồi thường4.3. Sơ lược về các dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội 4.3.1. Cơ sở pháp lý chung4.3.2. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính quận Hoàng Mai4.3.3. Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam Vành đai 3 Thành phố Hà Nội4.3.4. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tầu Sông Hồng4.4. Đánh giá thực trạng việc thực hiện giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai4.4.1. Điều kiện được bồi thường và đối tượng bồi thường4.4.2. Kết quả cụ thể của các dự án4.4.3. Đánh giá việc thực hiện giá bồi thường về đất4.5. Đánh giá chung về giá đất dùng bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án4.5.1. Đánh giá mức độ phù hợp của giá đất bồi thường4.5.2. Đánh giá mức độ hợp lý của giá đất bồi thường qua ý kiến người dân4.6. Giải pháp4.6.1. Quan điểm yêu cầu của việc xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất4.6.2. Góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả xác định giá đất BTHT và TĐC tại địa phương5. Kết luận và kiến nghịTài Liệu tham khảoPhụ lục

MỤC LỤC

1. Mở đầu1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài1

1.2. Mục đích - yêu cầu3

1.3. Phạm vi nghiên cứu3

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu4

2.1. Giá đất tính bồi thường4

2.2. Xác định giá đất tính bồi thường đất ở một số nước

2.3. Một số vấn đề cơ bản bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở nước ta

2.4. Khái quát về giá đất bồi thường trên địa bàn Thành phố Hà nội

3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

3.1. Nội dung nghiên cứu

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.3. Phạm vi nghiên cứu

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội quận Hoàng Mai

4.1.1. Điều kiện tự nhiên

4.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội

4.2. Tình hình chung về công tác công tác quản lý đất đai và công tác bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai

4.2.1. Sơ lược tình hình quản lý đất đai của UBND quận Hoàng Mai

4.2.2. Chủ trương xây dựng giá đất trong bồi thường

4.2.3. Các chính sách đối với công tác bồi thường

4.3. Sơ lược về các dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội

4.3.1. Cơ sở pháp lý chung

4.3.2. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính quận Hoàng Mai

4.3.3. Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam Vành đai 3 Thành phố Hà Nội

4.3.4. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tầu Sông Hồng

4.4. Đánh giá thực trạng việc thực hiện giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai

4.4.1. Điều kiện được bồi thường và đối tượng bồi thường

4.4.2. Kết quả cụ thể của các dự án

4.4.3. Đánh giá việc thực hiện giá bồi thường về đất

4.5. Đánh giá chung về giá đất dùng bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án

4.5.1. Đánh giá mức độ phù hợp của giá đất bồi thường

4.5.2. Đánh giá mức độ hợp lý của giá đất bồi thường qua ý kiến người dân

4.6. Giải pháp

4.6.1. Quan điểm yêu cầu của việc xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

4.6.2. Góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả xác định giá đất BTHT và TĐC tại địa phương

5. Kết luận và kiến nghị

Tài Liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY