Luận văn Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sản xuất DOP nhà máy LG vina, quy trình hiếu khí

MỤC LỤC Lời cảm ơn.Mở đầu  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DOP 11.1. Phương pháp cơ học 21.1.1. Song chắn rác và lưới chắn rác 21.1.2. Bể lắng cát 31.1.3. Bể lắng đợt 1 211.1.4. Bể điều hòa, trung hòa 41.2. Phương pháp hóa lý 41.2.1. Bể keo tụ, tạo bông 51.2.2. Bể tuyển nổi 51.2.3. Bể khử trùng 61.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 61.3.1. Xử lý sinh học trong môi trường hiếu khí 81.3.2. Xử lý sinh học trong môi trường kỵ khí 121.4. Xử lý và sử dụng bùn cặn của nước thải 17Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH LỌC SINH HỌC 182.1. Định nghĩa và phân loại 182.1.1. Định nghĩa 182.1.2. Phân loại 182.2. Cấu tạo và hoạt động của lớp màng vi sinh vật 192.2.1. Cấu tạo màng vi sinh vật 192.2.2. Quá trình tiêu thụ cơ chất 202.2.3. Quá trình sinh trưởng, phát triển và suy thoái của lớp màng vi sinh vật 222.3. Những tính chất của quá trình màng vi sinh vật 232.3.1. Đặc tính dính bám của màng sinh học 232.3.2. Đặc tính sinh học 262.3.3. Một số đặc tính khác 302.4. Động học phản ứng trong màng vi sinh 33 Chương 3: HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY LG VINA 403.1. Tổng quan về công ty lg vina 403.2. Giới thiệu về dầu hóa dẻo dop 413.2.1. Khái niệm về dầu hóa dẻo DOP 413.2.2.Công thức phân tử và công thức cấu tạo 423.3. Dây chuyền sản xuất 433.3.1. Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất 433.32.Thuyết minh sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất 433.3.3.Hiện trạng ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất 473.3.4.Thành phần và tính chất của hệ thống xử lý nước thải 483.3.5. Đề xuất công nghệ xử lý chứa dầu hóa dẻo 53   Chương 4: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 594.1. Giới thiệu quá trình lọc sinh học hiếu khí 594.2. Mô hình thực nghiệm 604.2.1. Cấu tạo 604.2.2. Nguyên tắc hoạt động 604.3. Nguyên tắc nghiên cứu 604.3.1. Mục tiêu nghiên cứu 604.3.2. Các bước cơ bản của quá trình nghiên cứu 614.3.3. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm 61 Chương 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN 635.1. Kết quả nghiên cứu trên mô hình tĩnh của lọc hiếu khí 635.1.1. Kết quả chạy thích nghi tốt nhất của mô hình ở các tải trọng khác nhau 635.1.2. Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa tải trọng và hiệu suất xử lý 645.1.3. Kết quả chạy thích nghi theo thời gian ở nồng độ 900 mg COD/l 655.1.4. Phương trình động học 695.2. Kết quả nghiên cứu trên mô hình động của lọc hiếu khí 705.3. Kết luận 735.4. Kiến nghị 74Chương 6: THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT DẦU DOP CỦA CÔNG TY LG VINA Xác định các thông số tính toán75 6.1. Bể thu gom 766.3.Bể tách dầu 776.4. Bể điều hòa 796.5. Bể chứa dầu đã tách 806.6. Bể lọc kỵ khí 806.7. Bể lọc hiếu khí 836.8. Bể lắng II 896.9. Bể khử trùng 956.10. Ngăn chứa bùn 95Tài liệu tham khảo.Phụ lục 1: Hình ảnh về các mô hình nghiên cứu.Phụ lục 2: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 - 1995Phụ lục 3: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hiện tại của nhà máy.Phụ lục 4: Bản vẽ sơ đồ công nghệ được đề xuất.

MỤC LỤC

Lời cảm ơn.

Mở đầu

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DOP 1

1.1. Phương pháp cơ học 2

1.1.1. Song chắn rác và lưới chắn rác 2

1.1.2. Bể lắng cát 3

1.1.3. Bể lắng đợt 1 21

1.1.4. Bể điều hòa, trung hòa 4

1.2. Phương pháp hóa lý 4

1.2.1. Bể keo tụ, tạo bông 5

1.2.2. Bể tuyển nổi 5

1.2.3. Bể khử trùng 6

1.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 6

1.3.1. Xử lý sinh học trong môi trường hiếu khí 8

1.3.2. Xử lý sinh học trong môi trường kỵ khí 12

1.4. Xử lý và sử dụng bùn cặn của nước thải 17

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH LỌC SINH HỌC 18

2.1. Định nghĩa và phân loại 18

2.1.1. Định nghĩa 18

2.1.2. Phân loại 18

2.2. Cấu tạo và hoạt động của lớp màng vi sinh vật 19

2.2.1. Cấu tạo màng vi sinh vật 19

2.2.2. Quá trình tiêu thụ cơ chất 20

2.2.3. Quá trình sinh trưởng, phát triển và suy thoái của lớp màng vi sinh vật 22

2.3. Những tính chất của quá trình màng vi sinh vật 23

2.3.1. Đặc tính dính bám của màng sinh học 23

2.3.2. Đặc tính sinh học 26

2.3.3. Một số đặc tính khác 30

2.4. Động học phản ứng trong màng vi sinh 33

Chương 3: HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY LG VINA 40

3.1. Tổng quan về công ty lg vina 40

3.2. Giới thiệu về dầu hóa dẻo dop 41

3.2.1. Khái niệm về dầu hóa dẻo DOP 41

3.2.2.Công thức phân tử và công thức cấu tạo 42

3.3. Dây chuyền sản xuất 43

3.3.1. Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất 43

3.32.Thuyết minh sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất 43

3.3.3.Hiện trạng ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất 47

3.3.4.Thành phần và tính chất của hệ thống xử lý nước thải 48

3.3.5. Đề xuất công nghệ xử lý chứa dầu hóa dẻo 53

Chương 4: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 59

4.1. Giới thiệu quá trình lọc sinh học hiếu khí 59

4.2. Mô hình thực nghiệm 60

4.2.1. Cấu tạo 60

4.2.2. Nguyên tắc hoạt động 60

4.3. Nguyên tắc nghiên cứu 60

4.3.1. Mục tiêu nghiên cứu 60

4.3.2. Các bước cơ bản của quá trình nghiên cứu 61

4.3.3. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm 61

Chương 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN 63

5.1. Kết quả nghiên cứu trên mô hình tĩnh của lọc hiếu khí 63

5.1.1. Kết quả chạy thích nghi tốt nhất của mô hình ở các tải trọng khác nhau 63

5.1.2. Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa tải trọng và hiệu suất xử lý 64

5.1.3. Kết quả chạy thích nghi theo thời gian ở nồng độ 900 mg COD/l 65

5.1.4. Phương trình động học 69

5.2. Kết quả nghiên cứu trên mô hình động của lọc hiếu khí 70

5.3. Kết luận 73

5.4. Kiến nghị 74

Chương 6: THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT DẦU DOP CỦA CÔNG TY LG VINA

Xác định các thông số tính toán75

6.1. Bể thu gom 76

6.3.Bể tách dầu 77

6.4. Bể điều hòa 79

6.5. Bể chứa dầu đã tách 80

6.6. Bể lọc kỵ khí 80

6.7. Bể lọc hiếu khí 83

6.8. Bể lắng II 89

6.9. Bể khử trùng 95

6.10. Ngăn chứa bùn 95

Tài liệu tham khảo.

Phụ lục 1: Hình ảnh về các mô hình nghiên cứu.

Phụ lục 2: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 - 1995

Phụ lục 3: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hiện tại của nhà máy.

Phụ lục 4: Bản vẽ sơ đồ công nghệ được đề xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY