Luận văn Nghiên cứu chuyển gen ga20 mã hóa enzyme ga20 - Oxidase dưới sự điều khiển của promoter cad4 biểu hiện đặc hiệu ở xylem vào cây xoan ta (melia azedarach l.)

MỞ ĐẦU.1

Chương 1 - TỔNG QUAN.3

1.1. Tổng quan về cây Xoan ta . 3

1.2. Chất điều tiết sinh trưởng gibberellin (GA) và vai trò của GA20-

oxidase trong quá trình tổng hợp GA dạng hoạt động. 4

1.2.1. Giới thiệu chung về GA và con đường sinh tổng hợp GA dạng

hoạt động. 4

1.2.2. Vai trò của GA20-oxidase đối với quá trình sinh tổng hợp GA. 7

1.3. Giới thiệu chung về promoter đặc hiệu và promoter đặc hiệu xylem

CAD4 . 9

1.3.1. Promoter đặc hiệu. 9

1.3.2. Promoter đặc hiệu xylem CAD4. 10

1.4. Tình hình nghiên cứu về tạo giống cây lâm nghiệp biến đổi gen và

nghiên cứu chuyển gen vào cây Xoan ta . 12

1.4.1. Tình hình nghiên cứu về tạo giống cây lâm nghiệp biến đổi gen

. 12

1.4.2. Tình hình nghiên cứu chuyển gen vào cây Xoan ta. 14

Chương 2 - VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.16

2.1. Vật liệu nghiên cứu . 16

2.1.1. Vật liệu thực vật . 16

2.1.2. Chủng vi khuẩn và vector . 16

2.1.3. Hóa chất thí nghiệm. 16

2.1.4. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm. 17

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY