Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hòa thọ - Đông Hà

Giải thích về động cơ làm việc của người lao động tại

công ty may Hòa Thọ - Đông Hà

Từ phương trình hồi quy tuyến tính cho thấy có 5 nhân tố

ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty may

Hòa Thọ - Đông Hà đó là bản chất công việc, sự an toàn, tiền lương

và phúc lợi, sự hỗ trợ của cấp trên và môi trường làm việc. Trong đó

nhân tố tiền lương và phúc lợi là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất và

nhân tố sự hỗ trợ của cấp trêncó mức độ ảnh hưởng ít nhất.

3.4.4. Kết quả thống kê về động cơ làm việc theo từng

nhóm nhân tố và mức độ thỏa mãn chung tại công ty may Hòa

Thọ - Đông Hà

ÿ Thang đo bản chất công việc: Người lao động đánh giá tốt

về các tiêu chí trong thang đo này.

ÿ Thang đo sự an toàn:Người lao động đánh giá tốt về các

tiêu chí trong thang đo này.

ÿ Thang đo tiền lương và phúc lợi: người lao động đánh giá

các tiêu chí ở thang đo này ở mức độ trung bình

ÿ Thang đo sự hỗ trợ của cấp trên:người lao động đánh giá

tốt ở tiêu chí CT2, các tiêu chí còn lại ở mức trung bình

ÿ Thang đo môi trường làm việc: Người lao động đánh giá

tốt ở các tiêu chí, ngoại trừ tiêu chí “thời gian làm việc” đánh giá ở

mức trung bình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY