Luận văn Nghệ thuật tiểu thuyết của Ma Văn Kháng thời kỳ Đổi mới

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài . 12. Lịch s ử vấn đề . 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 74. Mục đích nghiên cứu . 75. Phương pháp nghiên c ứu . 76. Đóng góp của luận văn . 87. Cấu trúc luận văn . 8NỘI DUNGChương 1. Cái nhìn nghệ thuật của Ma Văn Kháng trong tiểu thuyết thời kỳ Đổi mới . 91.1. Khái niệm c ái nhìn nghệ thuật . 91.2. Những yế u tố tạo nên cái nhìn nghệ thuật c ủa Ma Văn Kháng . 101.2.1. Tố chất thông minh sắc sảo và cá tính sáng tạo của nhà văn . 101.2.2. Sự chuyển mình mạnh mẽ của một cơ chế xã hội mới . 131 .3 . Cái nhìn nghệ thuật c ủa Ma Văn K hán g tro ng tiể u thuyế t thời kỳ Đổ i mới . . . 151.3.1. Cái nhìn hiện thực sắc sảo hướng thẳng vào những vấn đề nhức nhối trong cuộc sống . 151.3.2. Cái nhìn con người tinh tường nghiêng về những giá trị văn hoá truyền thống . 28 Chương 2. Giọng đ iệu nghệ thuật của Ma V ăn Kháng trong tiểu thuyết thời kỳ Đổi mới . 462.1. Khái niệm giọng điệu nghệ thuật . 46 2.2. Các sắc thái giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết thời kỳ Đổi mới của Ma Văn Kháng . 482.2.1. Giọng điệu trữ tình thiết tha, sâu lắng . 50 2.2.2. Giọng điệu triết lý, triết luận . 592.2.3. Giọng điệu mỉa mai, châm biếm . 672.2.4. Giọng điệu thương cảm, xót xa . 74Chương 3. Ngôn ngữ nghệ thuật của Ma Văn Kháng trong tiểu thuyết thời kỳ Đổi mới . 803.1. Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật . 803.2. Nghệ thuật sử dụng ngôn n gữ của Ma Văn Kháng . 823.2.1. Ngôn ngữ dung dị đời thường tươi rói sự sống. 833.2.2. Ngôn ngữ giàu tính biểu cảm giản dị mà trong sáng . 98KẾT LUẬN . 107TÀI LIỆU THAM KHẢO . 110

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Lịch s ử vấn đề . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7

4. Mục đích nghiên cứu . 7

5. Phương pháp nghiên c ứu . 7

6. Đóng góp của luận văn . 8

7. Cấu trúc luận văn . 8

NỘI DUNG

Chương 1. Cái nhìn nghệ thuật của Ma Văn Kháng trong tiểu thuyết thời

kỳ Đổi mới . 9

1.1. Khái niệm c ái nhìn nghệ thuật . 9

1.2. Những yế u tố tạo nên cái nhìn nghệ thuật c ủa Ma Văn Kháng . 10

1.2.1. Tố chất thông minh sắc sảo và cá tính sáng tạo của nhà văn . 10

1.2.2. Sự chuyển mình mạnh mẽ của một cơ chế xã hội mới . 13

1 .3 . Cái nhìn nghệ thuật c ủa Ma Văn K hán g tro ng tiể u thuyế t thời kỳ Đổ i mới . . . 15

1.3.1. Cái nhìn hiện thực sắc sảo hướng thẳng vào những vấn đề nhức nhối trong cuộc sống . 15

1.3.2. Cái nhìn con người tinh tường nghiêng về những giá trị văn hoá truyền thống . 28

Chương 2. Giọng đ iệu nghệ thuật của Ma V ăn Kháng trong tiểu thuyết thời kỳ Đổi mới . 46

2.1. Khái niệm giọng điệu nghệ thuật . 46

2.2. Các sắc thái giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết thời kỳ Đổi mới của Ma Văn Kháng . 48

2.2.1. Giọng điệu trữ tình thiết tha, sâu lắng . 50

2.2.2. Giọng điệu triết lý, triết luận . 59

2.2.3. Giọng điệu mỉa mai, châm biếm . 67

2.2.4. Giọng điệu thương cảm, xót xa . 74

Chương 3. Ngôn ngữ nghệ thuật của Ma Văn Kháng trong tiểu thuyết thời kỳ Đổi mới . 80

3.1. Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật . 80

3.2. Nghệ thuật sử dụng ngôn n gữ của Ma Văn Kháng . 82

3.2.1. Ngôn ngữ dung dị đời thường tươi rói sự sống. 83

3.2.2. Ngôn ngữ giàu tính biểu cảm giản dị mà trong sáng . 98

KẾT LUẬN . 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY