Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện Phổ Yên Thái Nguyên

MỤC LỤC Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục đích nghiên cứu 3 3 Đối tượng nghiên cứu 3 4 Phạm vi nghiên cứu 3 Chương I: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HOÁ VỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP. 4 1 Tổng quan tư liệu về đô thị hoá với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 4 1.1 Đô thị hoá . 4 1.2 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp . 8 1.2.1 Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp. 9 1.2.2 Quá trình phát triển nông nghiệp 13 1.2.3 Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. 15 1.2.4 Những điều kiện cơ bản quyết định phát triển nông nghiệp hàng hoá. 15 1.2.5 Các giai đoạn phát triển nông nghiệp hàng hoá. 16 1.2.6 Phát triển kinh tế trang trại là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hàng hoá. 17 1.3 Kinh nghiệm tiễn đô thị hoá với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 21 1.3.1 Trên thế giới. 21 1.3.2 Ở Việt Nam. 24 1.4 Phương pháp nghiên cứu. 34

MỤC LỤC

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt v

Danh mục các bảng vi

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục đích nghiên cứu 3

3 Đối tượng nghiên cứu 3

4 Phạm vi nghiên cứu 3

Chương I: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HOÁ VỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP. 4

1 Tổng quan tư liệu về đô thị hoá với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 4

1.1 Đô thị hoá . 4

1.2 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp . 8

1.2.1 Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp. 9

1.2.2 Quá trình phát triển nông nghiệp 13

1.2.3 Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. 15

1.2.4 Những điều kiện cơ bản quyết định phát triển nông nghiệp hàng hoá. 15

1.2.5 Các giai đoạn phát triển nông nghiệp hàng hoá. 16

1.2.6 Phát triển kinh tế trang trại là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hàng hoá. 17

1.3 Kinh nghiệm tiễn đô thị hoá với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 21

1.3.1 Trên thế giới. 21

1.3.2 Ở Việt Nam. 24

1.4 Phương pháp nghiên cứu. 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY