Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất

Để xác định nhu cầu đào tạo tnrớc hết phái phân tích công việc, nó cho biết bản chất và nội dung cùa các công việc và điều kiện cần cỏ đề thực hiện công việc đó, căn cứ vào bàn mô tá công việc sè cho biết cần đào tạo kỳ năng gì, hình thức đào tạo nào phù hợp, tiếp đó cần phân tích cơ cấu lao động cùa Công ty, trình độ chuyên môn và thâm niên công tác n'r đó xác định rò đối tượng đào tạo và nhu cầu đào tạo.

Xác định nhu cầu đào tạo ngoài việc căn cứ vào nhu cầu sán xuất kinh doanh ciìa Công ty, till còn phái căn cir vào tâm tư, nguyện vọng cùa người lao động. Muốn xác định chính xác nhu cầu này cần đi sâu tìm hiểu mong muốn cùa mỗi cá nhân. Việc xác định đó đirợc thông qua kháo sát thực tế bằng các báng hòi thiết kế sẵn, vói các nội dung phù hợp vói từng đối tượng và mục đích nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY