Luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. i

DANH MỤC BẢNG.ii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ.iii

DANH MỤC SƠ ĐỒ .iv

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN

CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI . 4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 4

1.1.1 Một số công trình liên quan đến đề tài . 4

1.1.2 Kết luận chung . 7

1.2. Dịch vụ thanh toán Ngân hàng thƣơng mại . 8

1.2.1. Các khái niệm. 8

1.2.2 Các dịch vụ thanh toán chủ yếu của Ngân hàng Thương mại. 9

1.3. Chất lƣợng dịch vụ thanh toán ngân hàng . 22

1.3.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ thanh toán. 22

1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ thanh toán. 22

1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thanh toán của

NHTM. 32

1.4. Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán của một số

Ngân hàng . 35

1.4.1. Thực tiễn ở ngân hàng khác hệ thống. 35

1.4.2. Kinh nghiệm rút ra. 39

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY