Luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .

DANH MỤC CÁC BẢNG.

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ

LÝ LUẬN VỀ CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA

NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI.5

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến chất lượng dịch

vụ ngân hàng bán lẻ. . 5

1.2. Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ. 7

1.2.1. Một số vấn đề về dịch vụ ngân hàng bán lẻ. 7

1.2.2. Chất lượng dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại

1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL

1.3. Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ trong ngân hàng bán lẻ

1.3.1. Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ NHBL defin

1.3.2. Mô hình đo lường chất lượng DVNHBL tại BIDV Thái Bình

1.4. Kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ

ở các ngân hàng thương mại .

1.4.1. Kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán

lẻ ở ngân hàng VietinBank Thái Bình.

1.4.2. Kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán

lẻ ở ngân hàng Vietcombank Thái Bình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY