Luận văn Nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DN SẢN XUẤT 1

2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1

2.1. Chi phí sản xuất 1

2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 1

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 1

1.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí . . 1

1.2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí2

1.3. Giá thành sản phẩm 3

1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 3

1.2.3. Phân loại giá thành sản phẩm 3

1.2.2.2. Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành 3

1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán 4

3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4

4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 5

2.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 5

2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuấ t6

2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên . 7

2.2.1.5. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 7

2.2.1.6. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 7

2.2.1.7. Kế toán chi phí sản xuất chung 8

2.2.1.8. Kế toán tập hợp CPSX toàn doanh nghiệp 9

4.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ9

5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 10

3.4 Đánh giá SPDD cuối kỳ theo chi phí NL, VL trực tiếp hoặc chi phí NL, VL chính . 11

3.5 Đánh giá SPDD cuối kỳ theo sản lượng tương đương hoàn thành 11

3.6 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 12

4. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 12

4.2 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm 12

4.1.1. Đối tượng tính giá thành 12

4.1.3 Kỳ tính giá thành 13

4.2. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 13

4.2.3 Phương pháp tính giá thành phân bước 13

4.2.3 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 14

4.2.4 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 15

5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP 17

1. Khái quát chung về Công ty TNHH Một Thành Viên Máy Kéo & Máy Nông Nghiệp 17

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 17

1.2. Chức năng kinh doanh của công ty 18

1.6. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty 18

1.7. Đăc điểm tổ chức quản lý của công ty 18

1.8. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 20

1.6. Tình hình và kết quả kinh doanh 20

1.7. Hình thức tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 20

1.7.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 20

1.7.2. Tổ chức bộ máy kế toán 21

1.8. Chính sách kế toán của công ty 21

2. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một Thành Viên Máy Kéo & Máy Nông Nghiệp 22

2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Một Thành Viên Máy Kéo & Máy Nông Nghiệp 22

2.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 22

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 22

2.1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .23

2.1.3.5 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23

2.1.3.6 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 25

2.1.3.7 Kế toán chi phí sản xuất chung 27

2.1.3.8 Tổng hợp chi phí sản xuất 31

2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 31

CHƯƠNG III: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP . 34

1. Nhận xét 34

1.1. Ưu điểm 34

1.2. Tồn tại 34

2. Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một Thành Viên Máy Kéo Và Máy Nông Nghiệp 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY