Luận văn Một số vấn đề về thi hành án dân sự

MỤC LỤC Lời nói đầuChương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về thi hành án dân sựI. Khái niệm và ý nghĩa của thi hành án dân sự1. Khái niệm thi hành án dân sự2. Ý nghĩa của thi hành án dân sựII. Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về thi hành án dân sự1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1990 2. Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 19933. Giai đoạn từ năm 1993 đến nayChương II: Nội dung một số quy định cơ bản của pháp luật về thi hành án dân sựI. Một số quy định chung.1. Những bản án, quyết định được đưa ra thi hành2. Thẩm quyền ra quyết định thi hành án.3. Uỷ thác thi hành ánII. Thủ tục thi hành án.1. Cấp, chuyển giao bản sao bản án, quyết định2. Quyền yêu cầu thi hành án, Thời hiệu thi hành án3. Chủ động ra quyết định thi hành án, ra quyết định thi hành án.4. Tổ chức thi hành án5. Hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, đình chỉ thi hành án6. Kết thúc thi hành ánChương III: Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và một số kiến nghịI. Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thi hành án1. Một số kết quả đạt được của công tác thi hành án dân sự2. Một số vấn đề vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự năm 1993II. Một số kiến nghịKết luậnDanh mục tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về thi hành án dân sự

I. Khái niệm và ý nghĩa của thi hành án dân sự

1. Khái niệm thi hành án dân sự

2. Ý nghĩa của thi hành án dân sự

II. Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về thi hành án dân sự

1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1990

2. Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1993

3. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay

Chương II: Nội dung một số quy định cơ bản của pháp luật về thi hành án dân sự

I. Một số quy định chung.

1. Những bản án, quyết định được đưa ra thi hành

2. Thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

3. Uỷ thác thi hành án

II. Thủ tục thi hành án.

1. Cấp, chuyển giao bản sao bản án, quyết định

2. Quyền yêu cầu thi hành án, Thời hiệu thi hành án

3. Chủ động ra quyết định thi hành án, ra quyết định thi hành án.

4. Tổ chức thi hành án

5. Hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, đình chỉ thi hành án

6. Kết thúc thi hành án

Chương III: Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và một số kiến nghị

I. Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thi hành án

1. Một số kết quả đạt được của công tác thi hành án dân sự

2. Một số vấn đề vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự năm 1993

II. Một số kiến nghị

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY