Luận văn Một số vấn đề cấp dưỡng trong trường hợp li hôn

MỤC LỤC TrangLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CẤP DƯỠNG 31.1. Khái niệm cấp dưỡng 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Phân biệt cấp dưỡng và nuôi dưỡng 41.2. Đặc điểm của quan hệ cấp dưỡng 61.3. Điều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng 81.4. Chế định cấp dưỡng trong pháp luật Việt Nam từ Cách mạng tháng tám đến nay 12CHƯƠNG 2: CẤP DƯỠNG TRONG TRƯỜNG HỢP LI HÔN TRONG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 172.1. Các trường hợp cấp dưỡng khi vợ chồng li hôn 172.1.1. Cấp dưỡng giữa vợ và chồng 172.1.2. Cấp dưỡng giữa cha mẹ đối với con 192.2. Mức cấp dưỡng – Phương thức thực hiện cấp dưỡng 212.2.1. Mức cấp dưỡng 212.2.2. Phương thức thực hiện cấp dưỡng 232.3. Chấm dứt quan hệ cấp dưỡng 24CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CẤP DƯỠNG TRONG TRƯỜNG HỢP LI HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 263.1. Nhận xét chung 263.2. Thực tiễn giải quyết các trường hợp cấp dưỡng khi li hôn 273.2.1. Vướng mắc về vấn đề thời điểm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 283.2.2. Vướng mắc trong việc thực hiện thời điểm kết thúc cấp dưỡng nuôi con 313.2.3. Vướng mắc về tạm ngừng cấp dưỡng 353.2.4. Vướng mắc trong trường hợp cấp dưỡng của bố dượng, mẹ kế cho con riêng của vợ hoặc con riêng của chồng 383.3. Một số kiến nghị về cấp dưỡng khi li hôn 413.3.1. Thời điểm bắt đầu cấp dưỡng nuôi con 413.3.2. Vấn đề tạm ngừng cấp dưỡng 423.3.3. Vấn đề cấp dưỡng của bố dượng, mẹ kế cho con riêng của vợ hoặc con riêng của chồng 433.3.4. Cách tính tiền bồi thường cấp dưỡng nuôi con khi vợ chồng li hôn mà một người bị tai nạn 443.3.5. Vấn đề về tổ chức, thực hiện và áp dụng pháp luật 45KẾT LUẬN 47DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CẤP DƯỠNG 3

1.1. Khái niệm cấp dưỡng 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Phân biệt cấp dưỡng và nuôi dưỡng 4

1.2. Đặc điểm của quan hệ cấp dưỡng 6

1.3. Điều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng 8

1.4. Chế định cấp dưỡng trong pháp luật Việt Nam từ Cách mạng tháng tám đến nay 12

CHƯƠNG 2: CẤP DƯỠNG TRONG TRƯỜNG HỢP LI HÔN TRONG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 17

2.1. Các trường hợp cấp dưỡng khi vợ chồng li hôn 17

2.1.1. Cấp dưỡng giữa vợ và chồng 17

2.1.2. Cấp dưỡng giữa cha mẹ đối với con 19

2.2. Mức cấp dưỡng – Phương thức thực hiện cấp dưỡng 21

2.2.1. Mức cấp dưỡng 21

2.2.2. Phương thức thực hiện cấp dưỡng 23

2.3. Chấm dứt quan hệ cấp dưỡng 24

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CẤP DƯỠNG TRONG TRƯỜNG HỢP LI HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 26

3.1. Nhận xét chung 26

3.2. Thực tiễn giải quyết các trường hợp cấp dưỡng khi li hôn 27

3.2.1. Vướng mắc về vấn đề thời điểm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 28

3.2.2. Vướng mắc trong việc thực hiện thời điểm kết thúc cấp dưỡng nuôi con 31

3.2.3. Vướng mắc về tạm ngừng cấp dưỡng 35

3.2.4. Vướng mắc trong trường hợp cấp dưỡng của bố dượng, mẹ kế cho con

riêng của vợ hoặc con riêng của chồng 38

3.3. Một số kiến nghị về cấp dưỡng khi li hôn 41

3.3.1. Thời điểm bắt đầu cấp dưỡng nuôi con 41

3.3.2. Vấn đề tạm ngừng cấp dưỡng 42

3.3.3. Vấn đề cấp dưỡng của bố dượng, mẹ kế cho con riêng của vợ hoặc con riêng của chồng 43

3.3.4. Cách tính tiền bồi thường cấp dưỡng nuôi con khi vợ chồng li hôn mà

một người bị tai nạn 44

3.3.5. Vấn đề về tổ chức, thực hiện và áp dụng pháp luật 45

KẾT LUẬN 47

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY